fbpx

Eleverne skal ud i lokalsamfundet

 

I denne interview-serie sætter vi fokus på virksomhedsprogrammet. Her fortæller Ditte Nørskov, hvorfor Kata Fonden satser på et styrket samarbejde mellem LEAPS-skolerne og lokale virksomheder.

 

Model, der viser elementerne i virksomhedsprorgammet.

Fakta om virksomhedsprogrammet

Kata Fondens virksomhedsprogram er en ny og unik tilgang til samarbejdet mellem LEAPS-skolerne og lokale virksomheder. Der samarbejdes i årlige længerevarende forløb på samtlige af skolens årgange.

Programmet adskiller sig fra “traditionelt” skolevirksomhedssamarbejde ved at inddrage de deltagende virksomheder allerede i planlægningsfasen af et virksomhedsforløb. På den måde får virksomhederne mulighed for at komme med deres ideer og input. Samarbejdsforløbene struktureres omkring en fast model, hvilket betyder, at skolen og virksomheden samarbejder både før – under og efter forløbet. Samarbejdet faciliteres af Kata-Fonden og LEAPS-skolerne.

Hvorfor virksomhedsprogram?

Forskningen viser, at elever bliver mere motiveret i deres skolegang, hvis de arbejder med autentiske problemstillinger. Derudover er virksomhedsprogrammet med til at kvalificere elevernes karriere- og uddannelsesvalg.

Folkeskoler vil gerne øge deres samarbejde med virksomheder, og virksomhederne vil gerne samarbejde med folkeskolerne. Men det sker ikke af sig selv, og der har hidtil manglet en struktur for både hvervning af virksomheder til samarbejde med skolerne – men også en model for selve samarbejdet. Begge dele tages der højde for i virksomhedsprogrammet.

 

 

 

 

 

 

 

Hvad får børnene ud af det?

Samarbejde med virksomheder giver eleverne et bedre blik for verden udenfor skolen. Derudover bliver det lettere for eleverne at se, hvordan de kan bruge deres læring i mødet med virkelige problemstillinger. Begge dele styrker elevernes motivation og engagement.

I kraft af virksomhedsprogrammet får eleverne en væsentlig bredere viden om virksomheder, erhvervsliv og ikke mindst job- og uddannelsesmuligheder, fordi de hvert år i hele deres skoletid oplever samarbejde med forskellige virksomheder i lokalområdet.

Hvad kræver det af virksomhederne?

Når der samarbejdes både før, under og efter forløbene, kræves der mere af en virksomhed end ved et traditionelt “sodavandsbesøg”. Derfor forventes det, at de deltagende virksomheder allokerer mellem 10-15 timer til deltagelse i et forløb.

Men det vigtigste er, at virksomheden har lyst til at deltage, fordi de kan se meningen med samarbejdet for lige præcis deres virksomhed.

Indtil videre har vi gennemført 9 virksomhedsforløb i samarbejde med lokale virksomheder. De deltagende virksomheder har haft vidt forskellige motiver for deltagelse. Mange virksomheder vil gerne udbrede kendskabet til deres virksomhed, gøre en forskel for børnenes læring eller øge interessen for bestemte uddannelsesretninger. Men der kan også være andre motiver i spil, så som “goodwill”, brandingmuligheder, ønsket om at få input fra eleverne og social ansvarlighed.

6. årgang på Nordals Skolen har samarbejdet med entreprenørvirksomheden Fynsk A/S. Her er de i gang med at støbe mursten til den lokale bypark. 

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179