fbpx

“Vi er på vej ud på en rejse 

I denne interview-serie sætter vi fokus på de nye LEAPS-skoler og kommuner. Hvem er de, og hvad har deres motivation været for at være med? I seriens første afsnit møder vi Nanna Lohman, skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune, der som den eneste kommune indtil videre deltager i LEAPS med to skoler.

Nanna Lohman er skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune.

Fakta om skolerne

Issø-skolen: 2-sporet skole fra 0.-9. klasse. Fysisk beliggende på to matrikler med hhv. indskoling og mellemtrin/udskoling. En lokal skole med et stærkt foreningsliv. Ledelsesteamet er nyt, men består af erfarne ledere.

Skårupskolen: 2-sporet skole fra 0.-9. klasse. Har ligget tæt på daværende Skårup Seminarium, og har derfor historisk arbejdet meget med udvikling, og har bevaret denne identitet. Skolen huser kommunens heldagsklasse for elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og kommunens Natur- og Friluftscenter. Skolen har attraktive naturfaciliteter og et aktivt foreningsliv i lokalområdet.

 

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs en introduktion til LEAPS her.

Læs om projektbaseret læring her.

 

 

Hvilke overvejelser har I, i Svendborg kommune, haft om at deltage i LEAPS?

Vi har gjort os mange overvejelser, og vi har været grundige i processen. Før vi ansøgte om at blive en del af LEAPS, havde alle skoler i kommunen mulighed for at byde ind. På baggrund af det tog vi en drøftelse med de interesserede skoler for at finde ud af, hvad deres motivation var for at være LEAPS-skole. Vi endte så med at stå med to skoler, der begge var meget interesserede, selvom vi vidste, at udgangspunktet var at deltage med én skole. Men så begyndte vi at forestille os et scenarie, hvor begge skoler var med. Hvad kunne der ikke komme ud af, at to forskellige skoler samarbejdede overordnede omkring LEAPS, men satte hver deres præg på det? Den idé gik vi videre med, og heldigvis var Kata Fonden klar på det.

Hvilke fordele ser du ved at have to skoler med i LEAPS?

Udover at skolerne kan sparre og trække på hinandens gode erfaringer, så er der også andre fordele. Hvis vi skal kigge på det med politiske briller, så kan det være nemmere at bakke op om, når der er to skoler med i LEAPS, da det dermed omfatter en større andel af kommunens elever og medarbejdere. Og så forventer jeg også, at vi løbende kan sætte LEAPS på dagsordenen og høste de små erfaringer tidligere end man ellers ville kunne, hvis man havde én skole.

Hvad tænker du om at blive en del af et stort LEAPS-netværk?

Det er betryggende at have et solidt netværk i ryggen, når vi løber ind i nogle ting, vi gerne vil have sparring på. Dét at der er nogle erfarne LEAPS-skoler med, som har banet vejen for os andre gør også, at vi kan undgå nogle af de samme begynderfejl. Det er også enormt stærkt, at vi bliver fulgt tæt af Kata Fonden de næste 6 år og være en del af et større netværk, der rækker ud over Svendborgs grænser. Det er meget attraktivt, også for skolerne.

Hvad ser du mest frem til i LEAPS-processen?

Når man er skolemenneske, og har været i og omkring skolen i mange år, så tror jeg man drømmer om at få lov at lave langsigtet skoleudvikling, hvor man koncentrerer sig om nogle langsigtede mål. Og det er jo dét kommunen og vores to skoler står over for nu. Vi slipper ikke det her igen om halvandet år. Vi er på vej ud på en rejse, og der vil være ups and downs undervejs, men jeg er slet ikke i tvivl om, at for skolerne bliver det en gennemgribende forandring. Vi vil jo gerne have skoler, der er fede for både børn og voksne, og det tror jeg er noget af dét LEAPS også kan være med til: at man er stolt af at udvikle ting sammen. Og dét at man kan se, at eleverne bare arbejder med og udvikler sig undervejs, det bliver så spændende at opleve.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179