Teknologiforståelse

I februar 2019 blev Teknologiforståelse som fag søsat som et 3-årigt forsøg på 46 skoler rundt i Danmark.

 

Det digitaliserede samfund er et grundvilkår, og derfor svært ikke at berøre i undervisningen. Tanken bag faget teknologiforståelse er at forene humanistiske, kreative og datalogiske fagområder med henblik på at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Der er forskellige bud på, hvordan der kan arbejdes med teknologiforståelse i forskellige fag. Vi har forsøgt at samle dem nedenfor.

Overordnet set er formålet, at eleverne udvikler kompetencer, som gør dem i stand til at forholde sig til og agere bevidst i et digitaliseret samfund. Teknologiforståelse har 4 kompetenceområder:

Digital myndiggørelse, herunder kritisk undersøgelse og forståelse af digitale artefakter som fx apps.
Digital design med vægt på at tilrettelægge og gennemføre designprocesser.
Computationel tankegang, hvor eleverne skal analysere, modellere og strukturere data og dataprocesser.
Teknologisk handleevne, der bl.a. handler om at mestre computersystemer, digitale værktøjer og at kunne programmere.

Læs mere om forsøget

TEK CASES

Tektanken har udviklet ”Tek Cases”, som er undervisingstilbud bestående af eksemplariske opgaver til at bruge direkte i undervisningen kombineret med besøg på virksomheder. Der er både forberedende opgaver, som peger ned i alle STEM-områder, hjælp til koordinering med virksomhed samt opfølgende arbejde efter virksomhedsbesøget. Tektankens bookingsystem gør det nemt at finde tilbud og virksomheder tæt på egen skole.

Læs mere...

NATURFAGSMARATON

Et gennemarbejdet forløb med udgangspunkt i engineering-didaktikken, som afsluttes med en kommunal konkurrencedag for alle deltagende klasser. Naturfagsmaraton har en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang. Der er fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger – fra de første undersøgelser til testfase og endelig præsentation.

Læs mere...

Girls’ Day in science

En landsdækkende kampagnedag som tilbyder grundskole- og gymnasiepiger en dag med praktiske og virksomhedsrelaterede aktiviteter – på virksomhederne. Dagen har til formål at inspirere og vise hvilke spændende muligheder der findes for piger inden for IT, teknologi og naturvidenskab.

Læs mere...

Naturvidenskabsfestival

Hvert år i uge 39 er der naturvidenskabsfestival. Formålet er at aktivere skoleeleverne i aktiviteter knyttet til virkelige problemstillinger, som har relevans for det omgivende samfund. Ugen byder på konkrete undervisningsmaterialer, muligheder for besøg af forskere og masser af faglig viden og inspiration.

Læs mere…

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179