Skole-virksomhedssamarbejde

Undervisningstilbud – med inddragelse af lokale virksomheder

 

Som UVM skriver omkring ’Åben skole’, så ”… skal det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel. Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.”

Der er nu flere initiativer, der understøtter netop udviklingen af skole-virksomhedssamarbejdet.
Dette samarbejde kan give autentisk indhold til undervisningen og tæt integration af STEM-områderne. Begge dele er med til at øge elevernes engagement og som underivser kan du få fagligt og didaktisk indhold, som både kan lette forberedelsen og være med til at skabe variation i undervisningen.

Derudover kan det give eleverne indsigt i en bredere palette af uddannelses- og jobmuligheder indenfor både erhvervs- og STEM-relaterede uddannelser.

TEK CASES

Tektanken har udviklet ”Tek Cases”, som er undervisingstilbud bestående af eksemplariske opgaver til at bruge direkte i undervisningen kombineret med besøg på virksomheder. Der er både forberedende opgaver, som peger ned i alle STEM-områder, hjælp til koordinering med virksomhed samt opfølgende arbejde efter virksomhedsbesøget. Tektankens bookingsystem gør det nemt at finde tilbud og virksomheder tæt på egen skole.

Læs mere...

NATURFAGSMARATON

Et gennemarbejdet forløb med udgangspunkt i engineering-didaktikken, som afsluttes med en kommunal konkurrencedag for alle deltagende klasser. Naturfagsmaraton har en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang. Der er fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger – fra de første undersøgelser til testfase og endelig præsentation.

Læs mere...

Girls’ Day in science

En landsdækkende kampagnedag som tilbyder grundskole- og gymnasiepiger en dag med praktiske og virksomhedsrelaterede aktiviteter – på virksomhederne. Dagen har til formål at inspirere og vise hvilke spændende muligheder der findes for piger indenfor IT, teknologi og naturvidenskab.

Læs mere...

Kloge hænder

Har til formål at vise udskolingseleverne de mange muligheder der findes med en faglært uddannelse. Virksomheder slår dørene op og sikrer, at eleverne møder forskellige muligheder en erhvervsuddannelse åbner for. Der er fokus på at eleverne møder lærlinge og får konkrete praktiske opgaver, ligesom der skabes rum for at tale uddannelse og muligheder.

Læs mere…

Naturvidenskabsfestival

Hvert år i uge 39 er der naturvidenskabsfestival. Formålet er at aktivere skoleeleverne i aktiviteter knyttet til virkelige problemstillinger, som har relevans for det omgivende samfund. Ugen byder på konkrete undervisningsmaterialer, muligheder for besøg af forskere og masser af faglig viden og inspiration.

Læs mere…

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179