fbpx

Publicerede

forsknings-

rapporter

Den første, årlige forskningsrapport om LEAPS er nu publiceret og kan læses her.

Denne første rapport præsenterer resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. november 2018 til 1. juni 2019. Følgeforskningen varetages af et forskningsteam fra Aalborg Universitet, og har primært fokus på elevernes tilegnelse af Deeper Learning-kompetencerne samt et øget engagement hos eleverne. Den statistiske analyse og kvantitative bearbejdning af data fra Aalborg Universitet, fra skolerne og fra Kata Fonden foretages af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Følgeforskningens første resultater viser indikationer på et øget engagement blandt eleverne begrundet i LEAPS og særligt projektbaseret læring.

Generelt for alle årgange opleves en øget bevidsthed om Deeper Learning-kompetencer, hvilket kan tilskrives det fokuserede arbejde med netop dette i LEAPS.

Der ses også en tendens til øget elevengagement, som eleverne selv udtrykker skyldes projektbaseret læring. Dette stemmer helt overens med evidens fra fx USA og England, hvor skoler med mange års erfaring i projektbaseret læring ser netop dette resultat.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179