fbpx

Publicerede forskningsrapporter

Følgeforskningen varetages af et forskningsteam fra Aalborg Universitet, og har primært fokus på elevernes tilegnelse af Deeper Learning-kompetencer samt et øget engagement hos eleverne. Den statistiske analyse og kvantitative bearbejdning af data fra Aalborg Universitet, fra skolerne og fra Kata Fonden foretages af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Rapport 2020

Denne rapport præsenterer resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. august 2019 til 1. juli 2020.

Elev-engagement
Der ses en positiv udvikling i elevernes engagement på LEAPS-skolerne. Især er det interessant at bemærke, at der ikke ses det samme fald i engagement i udskolingen, som man ofte ser i andre lignende undersøgelser.

Deeper Learning-kompetencer
Rapporten viser tydelige kvalitative og kvantitative eksempler på, hvordan elever tilegner sig fremtidens kompetencer ved at demonstrere problemløsnings-, kommunikations-, og samarbejdsevner.

Naturfag
Rapportens resultater peger på et positivt engagement i naturfagene. Dog er der endnu ikke så mange elever, der kan se sig selv i en naturfaglig karriere.

Rapport 2019

Denne rapport præsenterer resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. november 2018 til 1. juni 2019.

Følgeforskningens første resultater viser indikationer på et øget engagement blandt eleverne begrundet i LEAPS og særligt projektbaseret læring.

Generelt for alle årgange opleves en øget bevidsthed om Deeper Learning-kompetencer, hvilket kan tilskrives det fokuserede arbejde med netop dette i LEAPS.

Der ses også en tendens til øget elevengagement, som eleverne selv udtrykker skyldes projektbaseret læring. Dette stemmer helt overens med evidens fra fx USA og England, hvor skoler med mange års erfaring i projektbaseret læring ser netop dette resultat.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179