fbpx

Publicerede

forsknings-

rapporter

Den første, årlige forskningsrapport om LEAPS er nu publiceret og kan læses her.

Denne første rapport præsenterer resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. november 2018 til 1. juni 2019. Følgeforskningen varetages af et forskningsteam fra Aalborg Universitet, og har primært fokus på elevernes tilegnelse af Deeper Learning-kompetencerne samt et øget engagement hos eleverne.

Følgeforskningens første resultater viser indikationer på et øget engagement blandt eleverne begrundet i LEAPS og særligt projektbaseret læring.

Generelt for alle årgange opleves en øget bevidsthed om Deeper Learning-kompetencer, hvilket kan tilskrives det fokuserede arbejde med netop dette i LEAPS.

Der ses også en tendens til øget elevengagement, som eleverne selv udtrykker skyldes projektbaseret læring. Dette stemmer helt overens med evidens fra fx USA og England, hvor skoler med mange års erfaring i projektbaseret læring ser netop dette resultat.

Rapporten er skrevet så den kan læses af skoleledere og lærere. 

Læs forskningsrapporten her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179