fbpx

Publicerede forskningsrapporter

Følgeforskningen varetages af et forskningsteam fra Aalborg Universitet, og har primært fokus på elevernes tilegnelse af Deeper Learning-kompetencer samt et øget engagement hos eleverne. Den statistiske analyse og kvantitative bearbejdning af data fra Aalborg Universitet, fra skolerne og fra Kata Fonden foretages af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

AAU slutrapport 2022

Denne sidste rapport præsenterer de samlede resultater fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. august 2018 til 1. feb 2022.

Rapporten fremlægger resultaterne af følgeforskningen gennem hele perioden, og beskriver desuden metodiske elementer i forbindelse med følgeforskningen samt rapportens teoretiske baggrund.

VIVE statistiske analyser 2022

Denne rapport præsenterer statistiske analyser af sammenhængen mellem implementering af LEAPS og elevers interesse for skolen.

Analyserne er foretaget af VIVE, og rapporten skal ses i sammenhæng med Kata Fondens årsrapport (2021) samt hovedrapporten fra Aalborg Universitet (2022).

AAU rapport 2021

Denne rapport præsenterer resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. august 2020 til 1. juli 2021.

Rapporten viser, at de positive indikationer på elev-engagement, naturfaglig interesse og Deeper Learning-kompetencer fastholdes. Dette er særligt interessant, når Corona-nedlukningen tages i betragtning.

Rapporten viser også, at der er sammenhæng mellem LEAPS og en generel interesse for skolen, særligt når det gælder problemløsning og samarbejdsevner.

Rapporten er en del-rapport, hvorfor dens konklusioner er foreløbige. Den endelige rapport udgives i 2022, hvor følgeforskningen afsluttes.

AAU rapport 2020

Denne rapport præsenterer resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. august 2019 til 1. juli 2020.

Elev-engagement
Der ses en positiv udvikling i elevernes engagement på LEAPS-skolerne. Især er det interessant at bemærke, at der ikke ses det samme fald i engagement i udskolingen, som man ofte ser i andre lignende undersøgelser.

Deeper Learning-kompetencer
Rapporten viser tydelige kvalitative og kvantitative eksempler på, hvordan elever tilegner sig fremtidens kompetencer ved at demonstrere problemløsnings-, kommunikations-, og samarbejdsevner.

Naturfag
Rapportens resultater peger på et positivt engagement i naturfagene. Dog er der endnu ikke så mange elever, der kan se sig selv i en naturfaglig karriere.

AAU rapport 2019

Denne rapport præsenterer resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. november 2018 til 1. juni 2019.

Følgeforskningens første resultater viser indikationer på et øget engagement blandt eleverne begrundet i LEAPS og særligt projektbaseret læring.

Generelt for alle årgange opleves en øget bevidsthed om Deeper Learning-kompetencer, hvilket kan tilskrives det fokuserede arbejde med netop dette i LEAPS.

Der ses også en tendens til øget elevengagement, som eleverne selv udtrykker skyldes projektbaseret læring. Dette stemmer helt overens med evidens fra fx USA og England, hvor skoler med mange års erfaring i projektbaseret læring ser netop dette resultat.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179