fbpx

Protokoller

En protokol er en detaljeret beskrivelse af en konkret metode til at facilitere undervisnings- eller mødeaktiviteter.

Protokoller kan bruges både direkte i undervisningen og til team- eller personalemøder. Protokoller kan være med til at sikre struktur og rammer som gør, at alle kan komme til orde, være med i refleksioner og drøftelser og blive anerkendt for deres input. Protokollerne tildeler også ansvar for fx taletid eller notater, og dermed vil deltagere opleve at få ansvarsområder, de måske ikke ville byde ind på af sig selv.

Protokollerne må ikke ændres eller bruges kommercielt iht. Creative Commons.

Skaber rum til at tænke samt mulighed for, at alle deltagere bliver aktive i deres egen læring.

Giver deltagere mulighed for feedback på trin i en proces, fx idéer til udvikling af LEAPS-forløb.

Tilbyder en ramme, hvor elever kan diskutere et givent emne og fx indtage en ledende rolle.

Giver tid og rum til at reflektere over et fælles emne gennem spørgsmål og feedback.

En strategi for peer-learning. Kan fx bruges til at vurdere forståelsen af et emne eller til konstruktive diskussioner.

Diskussion og refleksion af forskelligartede dilemmaer via spørgsmål og feedback.

Strukturerer processen omkring en brainstorm. Bruges i starten af et forløb.

Giver fokuseret videndeling mellem deltagere. Bruges fx til faglig videndeling.

Træner deltagerne i effektiv kommunikation. Også en god samarbejdsøvelse.

Giver deltagerne mulighed for at dele viden med andre ved at skabe et galleri.

Aktiverer alle deltagere i at reflektere, brainstorme eller være problemløsende.

Giver feedback på konkrete elevprodukter samt indsigt i nye veje.

Skaber fællesskab og samtaler med socialt og personligt fokus.

Giver mulighed for at fejre personlig udvikling, dele indsigter og uddybe læring.

Bryder en tekst eller et område op i mindre dele, som behandles i grupper.

Genererer nye perspektiver på et aktuelt emne samt viden om de andre deltagere.

Skaber et rum, hvor man via diskussion kan forbedre et projekts udvikling på alle stadier.

En social aktivitet, der skaber god stemning og aktiv deltagelse. Træner DL-kompetencerne.

Understøtter elevernes proces, så de kan forbedre deres arbejde. Øger motivation og kvalitet.

Handler om at forestille sig, at projektet er kuldsejlet og tale om, hvad der gik galt – inden det går galt.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179