fbpx

Peter Skat-Rørdam, Direktør for Kata Fonden

Navn: Peter Skat-Rørdam

Civilstatus: Bor i Hellerup med sin kone. Har tre voksne børn

Uddannelse: cand.polit., ph.d. fra DTU

 

 

 

 

Mød direktør for Kata Fonden, Peter Skat-Rørdam, der fortæller om sin livslange begejstring for læring og innovation. Og som løfter sløret for nye LEAPS-skoler.

 

Det er ikke til at se, hvis man ikke ved det. Peter Skat-Rørdam fyldte for nyligt 60 år. Men han hviler ikke på laurbærrene, og bruger de fleste af sine vågne timer på at tænke nyskabende.

 

Peter har en baggrund som cand.polit. og en ph.d. fra DTU med afhandling om radikal innovation baseret på studier af større organisationer, i USA, Europa og Danmark. Og netop innovation er en nøglesten i Peters karriere.

 

”Jeg har altid arbejdet med innovation; dét at udvikle noget nyt og få det til at fungere for kunder eller brugere. Det er aldrig det første du laver, der lykkes. Men du lærer konstant noget af den feedback du får. Innovation handler i virkeligheden om læring, og det er jo dét, vi arbejder med i Kata Fonden,” siger Peter.

Vejen til LEAPS

Med 10 år som direktør for Kata Fonden, har Peter Skat-Rørdam været en vigtig brik i LEAPS-initiativet, der startede med en tur til USA sammen med  Anette Clausen, der er bestyrelsesformand for Kata Fonden. På bl.a. High Tech High oplevede de, hvordan en undervisningsform med projektbaseret læring gav et helt andet elevengagement, gode faglige resultater og ikke mindst en anden tilgang til teknologi og naturfagsområdet. Og drømmen om et lignende initiativ i Danmark begyndte at tage form, med målet om en anden måde at tænke undervisning på.

”Vi har brug for mennesker, der kan løse fremtidens udfordringer. Det kræver gode fagkundskaber, men også grundlæggende kompetencer som at samarbejde og kommunikere. Måske kan vi bidrage med noget her ift. LEAPS som kan være med til i højere grad at engagere de unge mennesker til at tænke mere problemløsende og tværfagligt,” siger Peter Skat-Rørdam.

 

Forandring tager tid

I 2015 blev LEAPS til virkelighed, da Sønderskov-Skolen påbegyndte den femårige omstilling. Og netop det lange tidsperspektiv i LEAPS er helt afgørende for at opnå gode resultater, mener Peter:

”Vi anerkender, at det er en lang proces at skabe vedvarende forandring. Det er der ikke mange, der gør. Der er en kultur om, at der hele tiden er noget, der er mere interessant end det, man er i gang med. Så hopper man rundt fra projekt til projekt i stedet for at holde fast i ét og lykkes med det.”

I dag er der fire LEAPS-skoler i Danmark på forskellige stadier i omstillingen. Og interessen for LEAPS er stadigt voksende.

 

Åbner for nye LEAPS-skoler

Den stigende interesse giver nu håb for skoler, der kunne have interesse i at blive LEAPS-skole.

”Vi sagde fra starten, at hvis det her lykkes, så ville vi udvide det til 20-25 skoler der kunne danne et netværk og sparre med hinanden. Nu har vi styr på, hvad der virker og ikke virker. Vi kan også se, at vi nu kan omstille skolerne med brug af langt færre ressourcer,” siger Peter Skat Rørdam.

Planen er at åbne op for yderligere otte skoler fra 1. august 2022 med forberedelsesperiode fra august 2021.

Hvis man er interesseret skal man gøre sig nogle grundige overvejelser, inden man tager kontakt til Kata Fonden, mener Peter:

”Inden man tager kontakt til os skal man overveje: er min skole klar til at tage det næste spring i vores udvikling? Hvis man har gang i andre indsatser, skal man ikke gå ind i LEAPS – for det bliver det primære. LEAPS er ikke et projekt, det er et samlende initiativ, der skal hjælpe skolen med at nå sine egne mål.”

 

Investering i fremtiden

For Peter Skat-Rørdam er der ikke nogen tvivl om, at LEAPS-modellen skaber øget elevengagement og giver elever nogle helt centrale kompetencer, som klæder dem godt på til livet. Og han kunne ikke forestille sig at arbejde med andet.

”Der findes ikke noget bedre end at kunne investere i unge mennesker. Jeg har svært ved at komme i tanke om noget, der er vigtigere,” siger Peter Skat-Rørdam.

 

Baggrund

Der er i øjeblikket fire LEAPS-skoler i Danmark. Den første LEAPS-skole havde opstart i 2015 og de to sidste i 2017. Der er planer om at udvide med yderligere otte skoler med opstart fra 1/8 2022. Den første fase af LEAPS har været 100% donorfinansieret. Planen for de kommende LEAPS-skoler er, at 2/3-dele skal finansieres af de deltagende kommuner. Er man interesseret i at høre mere om at blive en LEAPS-skole, skal man kontakte projektchef, Jesper Ingerslev på jedi@katafonden.dk

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs mere om LEAPS her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179