fbpx

Kim Bondesen-Nielsen, Projektleder

Navn: Kim Bondesen-Nielsen

Civilstatus: Bor i Ribe, har to børn

Uddannelse: Læreruddannelsen, MA i Public Management

Mød Kim, der hele sit liv har arbejdet med børn og unges udvikling som omdrejningspunkt. 

 

Kim er på børnenes side. Han har i mange år arbejdet som både lærer og skoleleder, og nu som projektleder i Kata Fonden 

Jeg fortæller at vi skal tale om hans erfaringer fra folkeskolen og vejen til Kata Fonden, og jeg mærker straks en stor begejstring for emnet. 

For Kim har det altid ligget lige for at blive lærer.  

Jeg har altid gerne ville gøre en forskel for børn der går i skole. Jeg synes det er spændende at sætte mig ind i nyt stof og formidle det. Jeg har været fodboldtræner siden jeg var 13 år, og selv spillet fodbold i mange år. Så jeg har faktisk altid interesseret mig for at dygtiggøre mig og få andre til at blive bedre. 

 

Billedetekst: På billedet ses Jesper Ingerslev (t.v.) og Kim Bondesen-Nielsen (t.h.) på Skoleledernes Årsmøde.

 

Fik øjnene op for projektbaseret læring 

 

Interessen for at udvikle god undervisning har været allestedsnærværende for Kim, og som lærer så han tidligt mulighederne i projektbaseret læring. 

I slutningen af 90’erne var jeg ansat som projektlærer i en folkeskole. Det var primært tema-arbejde og ikke særlig struktureret. Men jeg fik øjnene op for at skabe den tværfaglige kobling.”  

Der var dog mange elementer i projektarbejdet, der ikke havde de optimale rammer, husker Kim. 

Der var ikke meget planlægning og struktur bag. Det var svært for nogle børn at være i så løse rammer, hvor de ikke vidste hvad de skulle. Det kan ikke sammenlignes med LEAPS, hvor der jo er fuldstændigt klare rammer og strukturer.”  

Og netop den faste struktur i LEAPS er noget af det, Kim mener, er med til at gøre en stor forskel for elevernes engagement. 

”Der er ingen tvivl om, at måden eleverne er engageret på i undervisningen gør en forskel – de kan se formålet. Det giver mening for dem. Det skal jo ende med et produkt, som de har samarbejdet med eksperter omkring. Det betyder meget, at der er nogen udefra, som er oprigtigt engageret i netop deres spørgsmål, nogen, som kommer og vurderer deres produkter og indhold. Det giver et andet drive, end hvis det blot er lærere, forældre og klassekammerater. Det betyder meget for elevernes stolthed omkring deres indsats.”  

Kim fortsætter: 

”Da jeg var lærer, var der mange projektprodukter der endte i skraldespanden. Og sådan er det jo slet ikke med LEAPS. Man kan se på de produkter der udstilles på skolerne, at de er af rigtig høj kvalitet. De får lov til at hænge i lang tid på skolen – og der er ikke nogen der ødelægger dem.” 

Kims interesse for projektbaseret læring banede sidenhen vejen for, at han som skoleleder på Auraskolens tre skoler i Esbjerg, skabte en profil med fokus på STEM og 21st Century Skills. 

 

Kulturen er altafgørende 

 

Vi taler om dét at skabe en skolekultur 

”Der findes skolekultur uanset om du har defineret den eller ej. Men dét at skabe en kultur der fremmer de politikker kommunen har og de visioner ledelsen har, det er kunsten. Der skal man være tydelig som leder i forhold til at sætte en retning.” 

Kims passion for emnet er stort, da han, udover at gøre Auraskolen til en profilskole, også skabte et stærkt fagligt og lokalforankret fællesskab, da han som skoleleder på landsbyskolen i Darum udviklede konceptet, Darum Børneby – et stærkere bånd mellem byens daginstitution og skole. 

”Vi fik skabt et fællesskab omkring børnene i Darum Børneby, omkring de forskellige faggrupper der var, og vi fik skabt et lokalt forankret fællesskab i byen. Når der var arrangementer på skolen, så kom alle.” 

Den markante profil der skabes på LEAPS-skolerne giver også grobund for en stærk kultur og fællesskabsfølelse, mener Kim.

”Sønderskov-Skolen er den første skole der har implementeret LEAPS på alle årgange. Det betyder meget for skolen. Det er nemmere at tale sammen, for nu er alle i gang med det samme. Og det er ekstremt vigtigt at man har et fælles sprog som det bærende.” 

Vi runder samtalen af, og jeg spørger Kim, om han stadig spiller fodbold? Han griner lidt.

”Nej, desværre. For mange skader. Men jeg ville virkelig gerne. Fodbold kan det samme som LEAPS. Man udretter noget, justerer og bliver bedre – og så har man det sjovt.” 

 

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs mere om LEAPS her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179