fbpx

Planlægningsværktøjer & plakater

Planlægningsdokumenter

Her kan du finde værktøjer til al din LEAPS-planlægning. Der er både dokumenter, der hjælper med udformning og planlægning af selve forløbet samt værktøjer, der understøtter integrationen af STEM. God fornøjelse med din planlægning!

Planlægningsdokumenterne må ikke ændres eller bruges kommercielt iht. Creative Commons.

Samlet overblik over planlægningsdokumenterne. Giver en overordnet forståelse af, hvordan dokumenterne skal anvendes.

De 6 komponenter
sætter den overordnede ramme for forløbet. Udfyld den og hæng den op i forberedelseslokalet.

Forløbsbeskrivelsen
henvender sig til forældre og elever.
Udfyld den i teamet, hæng den op i klassen og send den til forældrene.

Forløbskalenderen
bruges i teamet til at skabe overblik over forløbets aktiviteter på ugeplan, fra kickoff til fremvisning. 

STEM-værktøjer

Her kan du finde værktøjer, der understøtter dit arbejde med STEM i LEAPS.

Planlægningsdokumenterne må ikke ændres eller bruges kommercielt iht. Creative Commons.

Den videnskabelige metode understøtter processen, hvor eleverne bevæger sig fra indledende undren til undersøgelse. Kan bruges i alle fag.

Engineering designproces understøtter eleverne i de forskellige faser fra problemanalyse til præsentation af færdig løsning.

Bonus til din planlægning

Her kan du finde supplerende planlægningsdokumenter, som hjælper dig og dit team med planlægningen af undervisningen.

Planlægningsdokumenterne må ikke ændres eller bruges kommercielt iht. Creative Commons.

Årshjulet er en naturlig forlængelse af de øvrige planlægningsdokumenter, som samler og giver mulighed for detaljeret koordinering.

Midtvejsrefleksionen udgør et procesværktøj, som skaber mulighed for fælles refleksion i teamet undervejs i et projektforløb.

Elevstyrede skolehjem-samtaler er en måde for eleven at præsentere sin læringsprogression. Her får du en manual, der viser dig hvordan.

Plakater

Her kan du downloade LEAPS-plakater, der skaber et godt overblik over de 6 komponenter og Deeper Learning-kompetencerne. Print dem og hæng dem op i fx forberedelseslokalet eller klasseværelset.

Plakaterne må ikke ændres eller bruges kommercielt iht. Creative Commons.

De 6 komponenter: giver visuelt overblik over komponenterne og deres ikoner.

6+3-modellen: kort beskrivelse af hver af de 6 komponenter samt de 3 elementer.

Deeper Learning: kort beskrivelse af alle DL-kompetencerne samt tilhørende logoer.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179