fbpx

Den 5-årige omstilling

Det tager fem år fra en skole påbegynder arbejdet med LEAPS, til skolen er fuldt omstillet. Fra de indledende møder til den konkrete undervisning i klasselokalet foregår der en grundig og systematisk omstilling ude på skolerne.

LEAPS er ikke blot et enkelt værktøj, der skal tilføjes undervisningen. Det er en omstilling, der kræver ledelsesforandring, og at alle lærere gennemgår et længerevarende kursus for at være klædt på til at undervise ud fra LEAPS-principperne.

En omfattende proces

Omstillingen til LEAPS kræver grundigt kendskab til konkrete værktøjer, metoder og teorier, ligesom det kræver, at skolens struktur tilpasses det øgede teamsamarbejde og den langsigtede strategi.

Derfor er omstillingen til LEAPS en omfattende proces, der både skal sikre, at ledelsen er godt klædt på og at alle lærere kan undervise ud fra LEAPS’ principper. Det sker gennem en gradvis omstilling, hvor første år foregår på ledelsesniveau. Derefter uddannes lærerne løbende til at undervise efter LEAPS-principperne.

Kata Fonden spiller en stor rolle i omstillingen. En projektleder fra Kata Fonden uddanner skolens lærere til LEAPS, og samarbejder tæt med skolens ledelse gennem hele forløbet. Derudover vælges der også en ressourceperson på hver enkelt skole, der fungerer som tovholder på LEAPS.

År 1: Forberedelserne indledes, visionen skabes
Skoleforvaltningen og skoleledelsen på den udvalgte skole samarbejder med Kata Fonden om de formelle og tekniske detaljer for det kommende samarbejde. Der udarbejdes ligeledes en skoleplan, der skal sætte kursen for den kommende LEAPS-omstilling.

År 2: De første medarbejdere uddannes
Skolen tildeles en læringschef fra Kata Fonden, der skal uddanne og vejlede medarbejderne til LEAPS-omstillingen gennem de næste fire år. Den første gruppe medarbejdere der uddannes til LEAPS-metoden er kommende 1., 4. og 7. årgangsteam. De undervises to timer om ugen i didaktikken og pædagogikken bag LEAPS med konkret træning i at bruge forskellige værktøjer, der understøtter dette.
Derudover deltager medarbejderne i en intensiv forløbsuge, hvor de afprøver LEAPS i praksis.
Endelig faciliterer Kata Fonden en ledelsesmæssig omstilling, så skolens ledelse er klædt bedst muligt på til de kommende forandringer.

År 3: LEAPS-undervisning er en realitet
1., 4. og 7. årgang møder ind efter sommerferien til LEAPS-undervisning. Medarbejderne supporteres løbende af Kata Fondens læringschef, der bl.a. deltager i undervisning, teammøder og teamrefleksion.
Den næste gruppe medarbejdere, som er kommende 1., 4. og 7. årgangsteam, uddannes til at undervise i LEAPS af læringschefen.
Derudover igangsættes LEAPS-aktiviteter for hele skolen, som fx fælles fremvisning og elevstyrede skolehjemsamtaler, og endelig påbegyndes en systematisk dataindsamling i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet for at dokumentere effekterne af LEAPS.

År 4: Godt på vej mod den endelige omstilling
Den anden gruppe medarbejdere er klar til at undervise 1., 4. og 7. årgang i LEAPS, så nu undervises to tredjedele af skolens klasser i LEAPS. Medarbejderne supporteres fortsat af læringschefen gennem deltagelse i undervisning, deltagelse i teammøder samt teamrefleksion.
Den sidste medarbejdergruppe uddannes til LEAPS af læringschefen fra Kata Fonden.

År 5: Hele skolen underviser ud fra LEAPS-metoden
Alle lærere er nu uddannet i LEAPS’ skoleprincipper, og alle klasser på skolen undervises nu efter LEAPS-metoden.
Den senest uddannede medarbejdergruppe supporteres af læringschefen, der deltager i undervisning, teammøder samt teamrefleksion.

Baggrund

Den 5-årige omstilling foregår i et tæt samarbejde mellem den enkelte skole og Kata Fonden. Hver skole har en læringschef tilknyttet, som løbende uddanner skolens lærere til at undervise efter LEAPS-principperne.

Der er i øjeblikket fire LEAPS-skoler i Danmark. Alle skoler er på hver deres stadie af den 5-årige omstilling. Sønderskov-Skolen i Sønderborg er den første skole til at gennemføre omstillingen i 2021. Du kan læse mere om LEAPS og de fire LEAPS-skoler i artiklerne herunder.

Læs mere om de ti LEAPS-skoler
Læs om De 6 komponenter i et LEAPS-forløb
Læs om Deeper Learning-kompetencerne i LEAPS

 

Hvert år afholdes et LEAPS-topmøde. Topmødet er et forum for udvalgsformænd, direktører, skolechefer og skoleledere fra LEAPS-skolerne samt Kata Fonden. I fællesskab drøftes videre tiltag, ligesom erfaringer og succeser deles.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179