fbpx

LEAPSskoler bryder (måske) med kedelig tendens

LEAPS er godt i gang på 10 folkeskoler i Danmark. De første 4 LEAPS-skole, der startede op i 2016-2018, blev fulgt tæt af et følgeforskningsteam fra Aalborg Universitet. I 2022 satte vi én af forskerne i stævne for at høre, hvilken effekt det har på elevernes skolegang at arbejde med LEAPS. Du kan læse artiklen fra 2022 nedenfor. 

Stor interesse i skolen 

Skoleengagement og interesse har stor betydning for elevers trivsel og læring. Og noget tyder på, at det faglige engagement er højt på LEAPS-skolerne.  

En stor andel af LEAPS-elever svarer, at de arbejder med spændende ting i skolen. Normalt når man taler om faglig interesse i skolen, så er der en faldende tendensmen her ser det ud til at være anderledesVi kan bl.a. se en stigning i den generelle interesse i 9. klasse, hvilket er interessant i forhold til andre undersøgelserSå her er noget, vi skal være opmærksomme på. Især hvis det peger på, at LEAPS-aktiviteter er medvirkende til, at den generelle interesse er vedholdene, siger Lars Bang Jensen og tilføjer: 

Det her er noget vi skal holde øje med – det virker positivt, men der kan være mange faktorer der spiller ind. Derfor bliver det spændende at se, hvordan det ser ud næste år, når tallene er mere robuste. 

Ligesom den generelle interesse for skolen, ser man også en faldende interesse for naturfag i flere store danske og internationale undersøgelser. Men på LEAPS-skolerne tegner der sig et andet billede.  

Vi ser ofte et mønster med en faldende interesse for naturfag gennem skoletidenHvorfor, ved vi ikke. Men LEAPS-skolerne ser ud til at bryde med den tendens, siger Lars Bang Jensen.

 

Elever glade for LEAPS 

Udover elevernes generelle interesse for skolen, udtrykker de også begejstring for at arbejde med LEAPS. 

Vi ser en positiv tendens hos især indskolingseleverne. De virker meget glade for at arbejde med LEAPS”, udtaler Lars Bang Jensen. 

Og når tallene bliver mere robuste kan man vurdere, om der er en sammenhæng mellem at være glad for LEAPS og glad for at gå i skole – en hypotese der er interessant at holde øje med. 

Hvis LEAPS kan bevise, at man kan fastholde elevers faglige interesse eller ligefrem forbedre den, så er man nået langt”, mener Lars Bang Jensen.

 

Stærk tro på egne evner 

Troen på egne evner (self-efficacy) er utrolig vigtig for elevers faglige udvikling. Og mange LEAPS-elever svarer, at de er dygtige i skolen, hvilket er meget positivt.  

”Det bliver interessant at se, om tillid til egne evner og i hvor høj grad man er glad for at arbejde med LEAPS har en direkte sammenhæng – altså om LEAPS påvirker elevers self-efficacy”, siger Lars Bang Jensen. 

 

Fremtidens uddannelsesvalg 

Én ting er, hvordan LEAPS-elever oplever deres undervisning nu og her, en anden er, hvordan det påvirker deres uddannelsesvalg i fremtiden. 

”Det bliver spændende at se, hvordan de klarer sig til eksamen i forhold til andre elever. Og det ville være interessant at følge dem videre på ungdomsuddannelser eller universitetet for at se, om LEAPS-undervisningen har båret frugtmener Lars Bang Jensen.

 

Baggrund 

Lars Bang Jensen er tilknyttet Center for Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet, som står bag følgeforskningen af LEAPS. Dataindsamlingen foregår ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og interview med LEAPS-elever på de fire skoler, to gange årligt. 

Der udgives en følgeforskningsrapport hvert år. Næste rapport udkommer til august.  

LEAPS-initiativet drives af Kata Fonden. 

 

Vil du vide mere om LEAPS og følgeforskningen?

 

Læs mere om LEAPS.

Kom bag om forskningsdesignet. 

Se publicerede forskningsrapporter.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179