LEAPS-ressourcer

Kata Fonden har udarbejdet forskellige ressourcer til brug i arbejdet med LEAPS, både i planlægningen af LEAPS-forløb og i den konkrete undervisning med eleverne.

Vi stiller her et udvalg af disse redskaber til rådighed, og vil samtidig opfordre til at læse om baggrunden for LEAPS og om konkrete praksisforløb, så du får bedst mulig udbytte af ressourcerne, og bruger dem som de er tænkt.

Rigtig god fornøjelse.

Protokoller

En protokol er en detaljeret beskrivelse af en konkret metode til at facilitere undervisnings- eller mødeaktiviteter.

Protokoller kan bruges både direkte i undervisningen og til fx team- eller personalemøder. Protokoller kan være med til at sikre struktur og rammer som gør, at alle kan komme til orde, være med i refleksioner og drøftelser og blive anerkendt for deres input. Protokollerne tildeler også ansvar for fx taletid eller notater, og dermed vil deltagere opleve at få ansvarsområder, de måske ikke vil byde ind på af sig selv.

Der er protokoller til både større og mindre grupper, og efterhånden som eleverne kender protokollerne, kan de selv styre processen.

Planlægningsværktøjer

Der er udarbejdet 6 værktøjer til brug i planlægningen af LEAPS-forløb. Værktøjerne hjælper til at få beskrevet alle aspekter i forløbet fyldestgørende, så samarbejdet i teamet lettes og sættes i rammer.

I marts 2019 er der kommet en ny, revideret udgave af Planlægningsdokumenterne. Rigtig god fornøjelse med planlægningsarbejdet.

Eksempler

Her kan du finde eksempler på LEAPS-forløb, som lærere på LEAPS-skoler har udarbejdet og brugt. Brug dem til inspiration i din egen undervisning.

Siden bliver løbende opdateret med nye eksempler på LEAPS-forløb.

 

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179