LEAPS-Konference 2020

28. januar 2020
Kl. 10.30 – 15.30
Odeon, Odense

Skab elev-engagement gennem projektbaseret læring

Årets tema er valgt, da netop elevernes engagement er et særligt fokus i LEAPS. Og seneste forskning viser en stigning i elev-engagementet begrundet i den projektbaserede læringsmodel.

Formål

Det overordnede formål med konferencen er at dele vores erfaringer med LEAPS og at du, som deltager, får indsigt i arbejdet og dagligdagen på LEAPS-skolerne.

Du får også konkrete værktøjer, som du kan afprøve i din egen praksis, både som lærer og skoleleder.

Program

Dagen vil indeholde kortere præsentationer af arbejdet med LEAPS, herunder præsentation af resultaterne af følgeforskningen ved Aalborg Universitet.
Omdrejningspunktet vil dog være workshops, hvor du kan møde elever, lærere og ledere fra LEAPS-skolerne der arbejder med konkrete LEAPS-værktøjer, ligesom den fælles messe er et vigtigt omdrejningspunkt. Her vil der være plads og tid til at opleve skolernes arbejde og få en dybere dialog om hverdagen på LEAPS-skolerne.
Detaljeret program er under udarbejdelse.

Tilmelding

Tilmeldingen er åben. Vi gør opmærksom på, at konferencen henvender sig til lærere, ledere samt personer fra kommunale forvaltninger, der er involveret i skoleudvikling.

Konferencen er designet med henblik på deltagelse af min. 2 og max. 3 deltagere pr. skole eller kommune. Deltagelse er gratis.

Tid og sted: 28. januar 2020 kl. 10.30 – 15.30 på Odeon, Odense.

Detaljeret program er under udarbejdelse og bliver offentliggjort snarest, ligesom det vil blive tilsendt til alle deltagere med den endelige bekræftelse.

Tilmeld dig her.

Kata Fonden, som står bag LEAPS, afholder LEAPS-konferencen sammen med lærere, ressourcepersoner og ledelse fra LEAPS-skolerne.

Indtryk fra LEAPS-konferencen 2019

Se videoen, som giver et indtryk af den stemningsfulde og intense konference i februar 2019. Læs mere om LEAPS-konferencen 2019 her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du får information om LEAPS-konferencen 2020 og andre relevante nyheder om LEAPS.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179