fbpx

LEAPS-Konference 2020

Det overordnede formål med konferencen er, at du som deltager får indsigt i LEAPS og at du får konkrete værktøjer, som du kan bruge i din egen praksis, både som lærer og skoleleder. Formålet er også, at dele vores erfaringer med LEAPS og at du, som deltager, får indsigt i arbejdet og dagligdagen på LEAPS-skolerne.

Program

Dagen vil indeholde kortere præsentationer af arbejdet med LEAPS, herunder præsentation af resultaterne af følgeforskningen ved Aalborg Universitet.
Omdrejningspunktet vil dog være workshops, messe og Dialogtimer, hvor du kan møde elever, lærere og ledere fra LEAPS-skolerne der arbejder med konkrete LEAPS-værktøjer.

10.30 Kaffe og registrering
11.00 Introduktion
11.45 Workshops
12.45 Frokost, messe og ’Mød en ekspert’
13.45 Følgeforskning v. Aalborg Universitet
14.15 Dialogtimen
15.15 Afslutning
15.30 Tak for i dag

Læs mere om de enkelte programpunkter ved at klikke på overskrifterne herunder:

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket. Vi gør opmærksom på, at konferencen henvender sig til lærere, ledere samt personer fra kommunale forvaltninger, der er involveret i skoleudvikling.

Konferencen er designet med henblik på deltagelse af min. 2 og max. 3 deltagere pr. skole eller kommune. Deltagelse er gratis.

Tid og sted

28. januar 2020
kl. 10.30 – 15.30
Odeon, Odense.

Kata Fonden, som står bag LEAPS, afholder LEAPS-konferencen sammen med lærere, ressourcepersoner og ledelse fra LEAPS-skolerne.

Workshops

Formålet med workshops er, at man som deltager dykker ned i LEAPS-praksis og konkret får afprøvet forskellige værktøjer, som efterfølgende kan bruges i egen praksis.

Alle workshops bygges op om et LEAPS-forløb, og vil derfor helt praksisære.
Vi opfordrer til, at I som er sammen med på konferencen, vælger forskellige workshops, så I får så meget forskelligt med hjem som muligt.
Tilmelding til de enkelte workshops sker på selve dagen.

LEAPS-konferencen 2020 tilbyder følgende 6 workshops:

 

1. LEAPS-forløb med projekttuning

På Kvaglundskolen er 8. årgang i fuld gang med at planlægge et LEAPS-forløb.
På denne workshop får du muligheden for, sammen med lærere og elever, at være med i den videre planlægning via en projekttuning, som har fokus på hvordan forløbet kan gøres endnu mere engagerende.

2. LEAPS-forløb og elevcentreret læring

’Plastisk vandtastisk’ er et forløb fra 4.årgang på Skolen på Herredsåsen, som lærertemaet vil præsentere. Forløbet vil danne udgangspunkt for at gå i dybden med elevcentreret læring med praktisk gennemførelse af forskellige protokoller.

3. LEAPS i praksis på mellemtrinnet

Lærere og elever fra 4. årgang på Herfølge Skole vil præsentere deres LEAPS-forløb til mellemtrinnet. Du vil få eksempler på deres erfaringer ift både planlægning, skemaer og inddragelse af læringsmål. Dette gøres blandt andet ved i fællesskab at afprøve konkrete LEAPS-værktøjer.

4. Autenticitet i LEAPS-forløb

Sønderskov-Skolens 6. årgang har arbejdet med LEAPS-forløbet ”Passage til virkeligheden”. Dette forløb vil danne udgangspunkt for fokus på hvordan eleverne har arbejdet med de håndværksmæssige fag, og hvordan en autentisk kontekst kan være med til at øge elevernes engagement.

5. Fra strategi til handling

Denne workshop henvender sig særligt til skoleledere, og har fokus på det strategiske arbejde med LEAPS-skoleplanen. Herfølge Skoles skoleledelse deler deres erfaringer med, hvordan 5-årsplanen kan omsættes til milepæle der kan navigeres efter, og hvordan der løbende holdes øje med progressionen på forskellige målområder.

6. Planer om fremtidige LEAPS-skoler

Der forventes åbnet op for nye LEAPS-skoler i 2022. Mød Kata Fondens direktør og hør om hvilke krav og udfordringer denne proces indebærer.
Denne workshop henvender sig primært til beslutningstagere.

Dialogtimen

Her kan du deltage aktivt i dialoger med elever, lærere eller skoleledere fra LEAPS-skolerne. Hver Dialogtime faciliteres af en projektleder fra Kata Fonden, og alle deltagere vil blive inviteret med i dialogen.

 

1. Eleven i fokus

Sønderskov-Skolen inviterer til dialog om hvordan forskellige LEAPS-elementer kan sætte eleven i centrum, så elevens engagement øges.

2. Før og efter LEAPS

2 elever fra Sønderskov-Skolen og 2 elever fra Kvaglund inviterer til en fortælling om deres oplevelser med omstillingen til LEAPS. Hvordan har undervisningen ændret sig, hvad er de største forskelle på at gå i skole fra før LEAPS og til nu? Der bliver naturligvis mulighed for at deltage i dialogen.

3. Succeser og udfordringer ved LEAPS

3 lærere fra Skole på Herredsåsen vil dele deres erfaringer med LEAPS og give et åbnet og ærligt billede af både succeser og udfordringer ved omstillingen til LEAPS, og invitere til spørgsmål fra alle deltagere.

4. Før og efter for 4. årgang

Elever og lærere fra 4. årgang på Herfølge Skole vil i fællesskab drøfte og invitere til dialog om hvordan de oplever at arbejde med LEAPS, sammenlignet med skoledagen før LEAPS.

5. Om at lede i forandring

Skoleledelsen fra Herfølge Skole vil dele deres erfaringer om den store opgave med at lede skolen i omstillingen fra traditionel folkeskole til LEAPS-skole.

Mød en ekspert

Er du tilmeldt konferencen, kan du sammen med dit team booke 25 minutter med en skoleleder, en lærer eller en elev, og dermed få dedikeret tid til at drøfte netop det du ønsker.

Ekspert-samtalen foregår samtidig med messen. På messens stande vil der også være både elever, lærere og skoleledere klar til samtaler, erfaringsudveksling og til at svare på spørgsmål. Formålet med at kunne møde en ekspert i enerum er, at du som deltager er sikker på at have tid til at gå i dybden hvis du har specifikke områder du ønsker at drøfte.

For at deltage, skal du indsende denne blanket i udfyldt stand. Så vil ’jeres’ ekspert være så godt forberedt som muligt til jeres samtale.

Blanketten skal være returneret senest tirsdag d. 14. januar 2020.

Indtryk fra LEAPS-konferencen 2019

Se videoen, som giver et indtryk af den stemningsfulde og intense konference i februar 2019. Læs mere om LEAPS-konferencen 2019 her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du får information om LEAPS-konferencen 2020 og andre relevante nyheder om LEAPS.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179