fbpx

Et LEAPS-forløb

Hvordan ser et LEAPS-forløb ud? Her beskrives principperne bag et LEAPS-forløb fra det engagerende spørgsmål til fremvisningen.

Et LEAPS-forløb bygger på principperne bag projektbaseret læring, og består af 6 komponenter. Komponenterne har til formål at engagere eleverne og sikre et højt læringsudbytte. Et LEAPS-forløb varer typisk mellem 4-8 uger, og integrerer alle de fag, der måtte være relevante for forløbet.

Engagerende spørgsmål

LEAPS-forløbet tager udgangspunkt i et engagerende spørgsmål, som er relateret til en virkelig problemstilling. Spørgsmålet skal ikke have et rigtigt eller forkert svar, men skal derimod engagere eleven og give anledning til undersøgelser. I dette tilfælde kunne det være: ”Hvordan skabes vejret? Hvad er godt vejr for forskellige erhverv? Hvorfor er vejr vigtigt? ”.

Kick-off

LEAPS-forløbet starter med et såkaldt kick-off. Det har til formål at fange elevernes interesse og skabe engagement omkring det kommende forløb. Kick-off skal derfor bestå af noget ekstraordinært. I vejreksemplet kunne det være et besøg på en vejrstation, besøg af en meteorolog, måling af temperaturer eller andet relevant.

Elevskabt produkt

Hele forløbet skal pege frem mod et elevskabt produkt af høj håndværksmæssig kvalitet i forhold til elevens niveau. Eleven skal allerede fra starten kende produktet. I eksemplet med vejrforløbet, kunne det elevskabte produkt være en vejrudsigt, man har filmet, lavet drejebog til og som er faktuel korrekt.

Autentisk publikum

For at engagere eleverne skal det elevskabte produkt fremvises for et autentisk publikum. Det kan være eksperter, forældre, resten af skolen osv. Eksperten, f.eks. en meteorolog eller en pilot, kan også engageres undervejs i forløbet og give respons på elevernes arbejde.

Udkast og respons

For at styrke elevernes læring og udvikling skal deres arbejde løbende evalueres. De skal lave udkast og modtage respons på disse fra lærere, klassekammerater og evt. eksperter, og inddrage responsen i videreudviklingen af deres arbejde. På den måde styrkes læringsprocessen, og det endelige produkt opnår en højere kvalitet.

Fremvisning

LEAPS-forløbet afsluttes med en fremvisning, hvor eleverne fremviser deres produkt. Betegnelsen ’fremvisning’ er valgt, da det favner bredere end f.eks. ’udstilling’ eller ’præsentation’. Fremvisningen kan være meget forskelligartet – di vejreksemplet kunne det være at opføre en vejrudsigt for publikum eller vise en vejrudsigt, man har filmet. Udover produktdelen, er fremvisningens formål at eleven kan beskrive og vise sin læring og progression, at få inddraget lokalmiljøet og blive vurderet af et relevant publikum. Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen. En fremvisning adskiller sig dermed fra en ‘almindelig’ præsentation idet den stiller store krav til elevens refleksion over egen læring gennem hele procesforløbet, og lægger således ikke kun vægt på præsentationsdelen

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179