fbpx

Kom bag om forskningsdesignet

Kata Fonden følger udviklingen på de 10 LEAPS-skoler. Hvert år udgives en rapport, der opsummerer de foreløbige resultater. Bliv klogere på, hvilke målområder der er opstillet, og hvordan forskningen foregår.

For at sikre at LEAPS leder til de ønskede resultater, er der opstillet 7 målområder, der bl.a. måler elevernes engagement, deeper learning kompetencer og faglige niveau samt forældre- og medarbejdertilfredshed. Monitoreringen af områderne foretages af Kata Fonden og skolerne samt via offentligt tilgængelige data. Kata Fonden foretager løbende kvantitative og kvalitative undersøgelser for at følge op på de 7 målområder.

Data for de 7 mål indsamles løbende og sammenholdes med de fastsatte milepæle i den enkelte skoles plan. De analyserede data giver en indsigt i de tegn på succes der er på skolen, ligesom det bliver tydeligt, hvilke områder der eventuelt kræver ekstra opmærksomhed.

De 7 målområder er:

   1. Elevers engagement i skolen generelt
   2. Elevers engagement i science
   3. Elevernes deeper learning kompetencer
   4. Elevers faglige niveau
   5. Forældretilfredshed
   6. Medarbejdertilfredshed
   7. Elevers overgang til ungdomssuddannelse

Definition af engagement og Deeper Learning

Det vi i daglig tale kalder engagement, er i forskningsmæssig betydning også forbundet med ’interesse’, og defineres teoretisk set som personers orientering mod og engagement i bestemte genstande og aktiviteter.
Interesse bliver til, og kommer til udtryk i de sociale sammenhænge og praksisfællesskaber, børn deltager i og føler tilhør til, og afspejler indflydelse fra mange sider, fx fra forældres arbejde og interesser, fra medierne og fra skolen (John Dewey, 2014). Personers interesser udvikles og formes fra den tidlige barndom og frem gennem livsforløbet under påvirkning af mange forhold. Deeper Learning-kompetencer forstås begrebsmæssigt som beskrevet i publikationen ”Deeper Learning for Every Student Every Day” af Tom Vander Ark & Carri Schneider, The William and Flora Hewlett Foundation (2013).

Læs mere om Deeper Learning-kompetencer her.

Deeper Learning-kompetencer

 1. Mestre fagligt indhold
 2. Samarbejde
 3. Selvstyret læring
 4. Kritisk tænkning og problemløsning
 5. Effektiv kommunikation
 6. Uddannelsesmindset

Forskningsdesign

Forskningsdesignet omfatter en række aktiviteter, fx surveys og elevinterviews, som er placeret i henholdsvis forår og efterår, suppleret med observationer. 

Formidling af resultater

Forskningsresultaterne formidles løbende, og de forskellige rapporter gøres offentligt tilgængelige af Kata Fonden.

 • 1 gang årligt udgives der en skriftlig rapport, som opsummerer resultaterne fra årets forskning.
 • 2 gange årligt modtager skolerne mundtlig respons til lærerteam og skoleledelse med fokus på praksisudvikling.
 • Du kan læse vores årlige rapporter her. 

 

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs mere om LEAPS.
Læs om den 5-årige omstilling.
Læs om de fire LEAPS-skoler.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179