fbpx

Klar, parat, skolekickstart 

Genåbning: På LEAPS-skolerne er man enormt glade for at kunne byde alle elever velkommen tilbage. Men trods mange skiftende retningslinjer under nedlukningen, har der været ét fast, fælles holdepunkt: LEAPS.

Som alle andre, har LEAPS-skolerne skullet omstille sig til en ny virkelighed op til flere gange det seneste år. Men trods udfordringer, er der gennemgående blevet arbejdet med LEAPS-forløb – både online og fysisk. Nu er eleverne så endelig helt tilbage, og skolerne glæder sig over, at der nu kan arbejdes fysisk med forløb igen, men online-universet har også åbnet nye døre for samarbejde.

 

Alle årgange i gang med LEAPS
På Herfølge Skole er alle årgange nu i gang med skoleårets sidste LEAPS-forløb. Her har man igennem længere tid haft stor fokus på at sikre lærerne masser af forberedelsestid til LEAPS. ”Skolen besluttede på et tidspunkt at konvertere et fællesmøde til LEAPS-planlægning for alle årgangsteams. Det var en succes, og fra næste skoleår vil man derfor forsøge at indtænke yderligere fællesplanlægning for alle lærere,” fortæller Mia Schack Larsen, der er projektleder for Kata Fonden og tilknyttet Herfølge Skole.

På skolen har man haft som krav at alle årgange, der er i gang med LEAPS, skulle gennemføre et LEAPS-forløb inden sommerferien, uanset om det var online, fysisk eller begge dele. ”Men de fleste årgange, der ikke er i gang med LEAPS, er også med, og alle arbejder med stor ihærdighed og motivation,” fortæller Mia.

 

Den gode planlægning
Generelt er planlægning et nøgleord på skolerne. På alle fire skoler har man fokus på den gode planlægning af LEAPS-forløb og på at sikre, at alle teams får tid til i fællesskab at planlægge det kommende skoleår. ”Det tager tid at forberede et godt og velstruktureret LEAPS-forløb. Derfor er fælles planlægningstid altafgørende for lærerne,” fortæller projektleder Karin Christiansen, der er tilknyttet Skolen på Herredsåsen.

Udover den gode forberedelse på skolerne, er sparringen på tværs af LEAPS-skolerne øget under nedlukningen, hvor der har været afholdt flere online sparringsmøder for LEAPS-lærerne. ”Vi har oplevet en større efterspørgsel på sparringsmøder på tværs af skolerne, og de er blevet taget rigtig godt imod,” fortæller projektleder Stian Rasmussen.

 

Fokus på fællesskabet
Selvom alle har været i gang med LEAPS under nedlukningen, er det selvfølgelig noget andet at være tilbage 100% fysisk igen – ikke mindst på den sociale konto. Projektleder Stian Rasmussen har derfor et godt råd: ”Start med et fælles forløb på tværs af årgangene. Det behøver ikke at være ens forløb, men med samme tema, så alle er i gang.” Han råder også til, at man får arrangeret en fremvisning hurtigt efter, at man er kommet i gang: ”Dét man måske mister i forhold til at lave et stort og vildt forløb, får man til gengæld i form af engagement, fordi alle er i gang med projekter igen. Og belønningen kommer hurtigt,” forsikrer Stian. På Kvaglundskolen, hvor han er tilknyttet som projektleder, har man tilmed afholdt online fremvisninger med stor succes.

Selvom skolerne har været dygtige til at omstille og tilpasse LEAPS-undervisningen, så glæder man sig over at have eleverne tilbage igen. “Vi glæder os over at være sammen med eleverne fysisk igen. En skole skal summe af liv, og det gør de heldigvis igen,” slutter Mia Schack Larsen.

 

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs mere om de fire LEAPS-skoler her. 

Læs mere om LEAPS her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179