Kata Fondens rolle

Kata Fonden er en almennyttig fond og står bag LEAPS-initiativet. Fonden spiller en stor rolle i omstillingsprocessen på LEAPS-skolerne.
Kata Fondens skoleprojektledere arbejder tæt sammen med skolerne, uddanner skolens ledelse og lærere i at undervise efter LEAPS-principperne, og styrer den løbende implementering af LEAPS.

Derudover udarbejder Kata Fonden værktøjer, som skolerne bruger i den daglige forberedelse og undervisning.

Kata Fondens fokus

Kata Fonden blev etableret i 2006 som en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring, og har fortsat fokus på læring og innovation, herunder særligt børns engagement i skolen generelt og i naturfag i særdeleshed. 
I fondens 13-årige levetid har der hidtil været arbejdet med flere projekter samtidig, som tilsammen har givet et solidt erfarings- og vidensgrundlag, som danner grundlag for fondens nuværende initiativ, LEAPS. 

LEAPS er en storstilet indsats for at skabe meningsfuld og engagerende, projektbaseret læring med fokus på de naturfaglige fag. Projektet involverer foreløbigt fire folkeskoler i Danmark, og har til formål at øge integrationen af STEM-fagene for at fastholde elevernes naturfaglige interesse og kompetencer.

Kata Fonden spiller en aktiv rolle i udviklingen og implementeringen af LEAPS på skolerne. Omstillingen til LEAPS er en 5-årig proces fra skolen påbegynder arbejdet med LEAPS til at alle elever og lærere arbejder ud fra LEAPS-pædagogikken. I de første fem år er Kata Fonden derfor en stor del af LEAPS-skolernes hverdag.

 

Kata Fondens skoleprojektledere

Hver LEAPS-skole har en skoleprojektleder fra Kata Fonden tilknyttet. Skoleprojektlederne arbejder tæt sammen med både skolens ledelse, lærere samt forskere fra Aalborg Universitet. Ligeledes er der et tæt samarbejde i Kata Fondens projektlederteam, så dokumentation og udvikling af LEAPS-initiativet sikres bedst muligt.

Skoleprojektlederne er fuldt til stede på deres tilknyttede skole minimum to dage om ugen. Her deltager de i, og faciliterer møder med både ledelse og lærerteams, de afholder LEAPS-kurser for lærerne, og de er tilstede til at støtte og sparre omkring planlægning og implementering af LEAPS. Ligeledes deltager skoleprojektlederen i fremvisninger, forældremøder og andet, hvor de kan bidrage med input og sparring.

 

Tæt samarbejde med skolerne

Kata Fonden arbejder altså tæt sammen med LEAPS-skolerne under hele omstillingsprocessen. Dels med uddannelse af personale, dels med fokus på udvikling og fastholdelse af en 5-års skoleplan og løbende integration af værktøjer og metoder der kan facilitere omstillingen. 

Under hele forløbet arbejdes der med værktøjer udviklet af Kata Fonden, som bygger på erfaringer og evidens fra projektbaseret læring.

 

Vil du vide mere?
Læs mere om Kata fonden.
Læs mere om den 5-årige omstillingsproces.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 38405414