fbpx

Kata Fonden

Kata Fonden er en almennyttig projektfond. Fonden har fokus på at gennemføre initiativer, som genererer ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation.

Fonden er særligt opmærksom på, at denne viden skal omsættes til praksis for at give værdi til samfundet. Derfor er fondens nuværende initiativ, LEAPS, en storstilet indsats for at omstille fire folkeskoler til engagerende projektbaseret læring.

Udgangspunkt i praksis

Kata Fondens projekter tager udgangspunkt i praktikernes behov. Derfor har fonden fokus på tæt samarbejde med praktikere, ligesom der inddrages relevante internationale specialister, så det enkelte projekts teori og praksis bliver dækket bedst muligt med efterfølgende størst muligt resultat og udvikling for praktikere.

For at fondens projekter når ud til praktikere, har fonden et ansvar for at sprede resultaterne af initiativerne. Dette gøres via et tæt samarbejde med netop praktikere, via publicering af resultater på både hjemmesider, i nyhedsbreve, årsskrifter, samt afholdelse af en årlig konference.

Kata Fonden oplever et stærkt samarbejde med praktikere, som er et væsentligt grundlag for initiativernes gode resultater.

Læs mere om Kata Fondens tidligere projekter her.

 

Kata Fonden og LEAPS

I fondens 13-årige levetid har der hidtil været arbejdet med flere projekter samtidig, som tilsammen har givet et fantastisk erfarings- og vidensgrundlag, der danner grundlag for fondens nuværende initiativ, LEAPS.

LEAPS er en storstilet indsats der skaber meningsfuld og engagerende, projektbaseret læring med fokus på de naturfaglige fag. Projektet involverer foreløbigt fire folkeskoler i Danmark, og har til formål at øge integrationen af STEM-fagene for at fastholde elevernes naturfaglige interesse og kompetencer.

I de første fem år af LEAPS-omstillingen, spiller Kata Fonden en aktiv rolle i udviklingen og implementeringen af LEAPS. Hver LEAPS-skole har en projektleder fra Kata Fonden tilknyttet. Projektlederne arbejder tæt sammen med både skolens ledelse, lærere samt forskere fra Aalborg Universitet. Ligeledes er der et tæt samarbejde i Kata Fondens projektlederteam, så dokumentation og udvikling af LEAPS-initiativet sikres bedst muligt.

Projektlederne er fuldt til stede på deres tilknyttede skole minimum to dage om ugen. Her deltager de i, og faciliterer møder med både ledelse og lærerteams, de afholder LEAPS-kurser for lærerne, og de er tilstede til at støtte og sparre omkring planlægning og implementering af LEAPS. Projektlederne deltager også i fremvisninger, forældremøder og andet, hvor de kan bidrage med input og sparring.

 

Finansiering

Kata Fonden fungerer som en projektfond, hvilket betyder at projekterne udvikles og drives af fonden, men finansieres via donationer fra øvrige fonde, virksomheder og offentlige institutioner. Kata Fonden deler således ikke selv penge ud, men modtager en årlig grundbevilling fra Bitten og Mads Clausens Fond, der dækker samtlige projekters overheadomkostninger. Donationer anvendes udelukkende til at realisere projekter.

Kata Fonden er en uafhængig juridisk enhed, som er dedikeret til at opfylde sit formål om at fremme læring og innovation i det danske samfund.

Aktuelt driver Kata Fonden LEAPS-initiativet, der realiseres med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Fremstillingsindustrien samt Bitten & Mads Clausens Fond.
Samlet set har Kata Fonden siden 2006 modtaget over 80 millioner kroner til at udvikle og drive projekter.

Læs mere om Kata Fonden her.

Alsion 2 – 6400 Sønderborg – Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179