fbpx

High Tech High, USA

High Tech High er en organisation, der driver skoler i Californien, USA, og som har gjort sig internationalt bemærket pga. det markant høje antal elever, der fortsætter uddannelse efter endt grundskole.
Alle High Tech Highs skoler er baseret på projektbaseret læring med fokus på Deeper Learning-kompetencer for den enkelte elev.

Fundamentet for HTH er stor inspirationskilde for Kata Fonden, som har et tæt samarbejde med HTH.

Fakta

High Tech High (HTH) er en gruppe af i alt 14 amerikanske charter schools beliggende i Californien.
På baggrund af flere år med for få ansøgere til teknologiske uddannelser, blev HTH grundlagt i år 2000 med troen på, at med projektbaseret læring som grundlæggende pædagogisk metode kunne denne udvikling ændres.

 

Baggrund

Rammerne for undervisningen på HTH-skolerne er projektbaseret læring. 4 grundlæggende principper beskriver derudover omdrejningspunktet for undervisningen, og disse principper er integreret i alle projekter:

Equity (lighed):
Fokus på at hver enkelt elev skal nå sit fulde potentiale uanset baggrund.

Personalization (personalisering):
Elevcentreret udgangspunkt, som støtter og udfordrer den enkelte elev. Eleven skal forfølge sin passion og reflektere over egen læring.
Ved at anerkende, at den personlige udvikling sker i samspil med omgivelserne, sættes ligeledes fokus på tillid, omsorg og gensidig respekt.

Authentic work (autentisk arbejde):
Alle undervisningsforløb integrerer flere forskellige fag og arbejder med konkrete produkter af høj kvalitet, ligesom lokalområdet involveres.

Collaborative design (fælles forberedelse):
Lærerteams samarbejder om planlægning og gennemførelse af alle projekter og forsøger også at inddrage eleverne i denne planlægning.

HTH i praksis

HTH-skolerne arbejder typisk med to fælles projektperioder på 10-12 uger hvert år for hele skolen, som munder ud i en stor fremvisning med deltagelse af store dele af lokalområdet.
Disse to projekter inkluderer så vidt muligt alle fag og flere forskellige produkter, der alle peger i retning af projektets samlede mål.
Ind imellem disse projektperioder arbejder de enkelte fag med selvstændige forløb efter mere traditionelt skema, eller 2-3 fag samarbejder om et mindre forløb.

Et konkret eksempel på et stort projekt er 11-ugers forløbet, ”I AM San Diego”, for 3. årgang på HTH Point Loma. Forløbet tog udgangspunkt i San Diegos historie med fokus på befolkningen.

Eleverne undersøgte deres egen families baggrund, og der var fokus på de forskellige etniske fællesskaber i byen. Undervejs i forløbet interviewede eleverne også deres lærere om deres baggrund, fik rundvisning i San Diegos ’Gamle By’, medbragte mad særligt for deres egen kultur og arbejdede sideløbende på deres produkter.

Produkterne var en bred vifte af videoer, beskrivelser af forskellige etniciteter i byen, digte om egen baggrund og et ’museum’ hvor eleverne viste, hvad hvert etnisk fællesskab gennem tiderne har bidraget til nutidens San Diego.
Matematik og naturfag var ikke integreret i forløbet, og derfor blev der undervist i disse fag sideløbende.

Den afsluttende udstilling blev besøgt af forældre, men også af de eksperter, der havde bidraget med inspiration og viden undervejs i projektet.

 

Resultater

Data viser, at mellem 98-100% af elever fra HTH-skolerne søger videregående uddannelse efter endt skolegang.
Karakterer fra afgangseksamener er højere end andre skoler i staten. Særligt markant er denne forskel hos socialt udsatte elever.

Når man besøger HTH-skoler, skiller de sig særligt ud på grund af de mange udstillede elevprodukter. De er overalt, som en skov af inspiration og oplevelser.

Vil du vide mere?

Læs mere på HTH-skolernes hjemmeside.
Læs også om EL-skoler.
Læs mere om projektbaseret læring i LEAPS.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179