fbpx

Herfølge Skole klar til LEAPS

På Herfølge Skole er de godt i gang med de sidste forberedelser: Efter sommerferien skifter 1., 4. og 7. årgang nemlig det traditionelle skoleskema ud med LEAPS-undervisning.

Betina Downes er fysik/kemi og biologilærer i udskolingen, og glæder sig til at tage hul på den nye undervisningsform.   

Hvordan har det været at skulle omstille sig til LEAPS?

Det har faktisk ikke været så vanskeligt. Jeg underviser i de naturvidenskabelige fag, og kan derfor genkende mange af de arbejdsformer og metoder, som LEAPS arbejder ud fra. Derfor er det helt naturligt for mig at arbejde på denne måde, da det lægger sig op ad den undervisningsform, jeg allerede praktiserer. 

Når man arbejder tværfagligt, er man også tvunget til at tænke over, hvordan man får sine undervisningsidéer og metoder tænkt ind i et forløb, så det giver mening. Det er supergodt, så man ikke sidder og hiver det samme op ad skuffen hvert år. Der ligger også en naturlighed i at koble fagene sammen, for fagene kan ikke stå alene ude i virkeligheden. Hvis fagene hænger sammen, bliver skoledagen flydende i stedet for fagopdelt, og det skaber meget mere mening for eleverne.  

Hvad med teamsamarbejdet?

Jeg synes, vi har været godt klædt på til det tætte samarbejde, der ligger i planlægningen og gennemførelsen af et LEAPS-forløb. Som naturfaglig lærer har jeg fået et tættere fagligt samarbejde med sproglærerne, hvilket er spændende, og så taler vi mere sammen om eleverne. I virkeligheden er det en helt naturlig sammentænkning, som blot gør os stærkere som lærere og som team, fordi de tværfaglige forløb tvinger os til at tale os ind i og forstå hinandens fagligheder. 

Men det kan måske godt blive svært at nå at planlægge fire gode forløb. Jeg vil hellere lave to rigtig gode forløb end fire halvgode.  

Jeg ser også en udfordring i skemaplanlægningen. Jeg synes, at skemaet bør være totalt frit, når man arbejder med LEAPS. Det er svært at lægge skemabrikker, når man arbejder med denne undervisningsform, så man kunne godt tænke i nye måder at udforme skemaerne på.  

Hvordan har elever og forældre taget imod LEAPS?

Vi havde en forløbsuge for nogle uger siden, og aldrig har der været så mange forældre til stede som der var til den fremvisning! Vi havde planlagt et hav af ting, og eleverne tog virkelig ejerskab over deres fremvisning Forældrene var imponerede over deres børn, og søgte information og viden hos eleverne og ikke os lærere. Det var fantastisk at se.  

Det første forløb vi har planlagt til 7. årgang efter sommerferien handler om klassedannelse og trivsel, og her indgår alle fag. Det har vi valgt pga. klassesammenlægninger, så vi giver eleverne den bedst mulige start med både hinanden og LEAPS. Det tror vi, er den bedste måde at starte på.