fbpx

Fremstillingsindustrien giver milliondonation til at styrke intensivt skole-virksomhedssamarbejde 

Kata Fonden modtager 3,6 mio. kr. fra Fremstillingsindustrien til at udvikle en helt ny model for mere intensivt samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder. Modellen skal øge elevers engagement og styrke den anvendelsesorienterede og praksisnære dimension i undervisningen. 

Skoler er gode til at tage på museum, men har sværere ved at besøge lokale virksomheder. Samtidig er erhvervspraktik er ikke længere obligatorisk, og samarbejdet mellem skole og virksomhed kræver en ekstra indsats. Det vil Kata Fonden hjælpe med. En bevilling på 3,6 mio. kr. for perioden 2022-2024 fra Fremstillingsindustrien, muliggør at fonden over de næste tre år kan arbejde på at få skoler og virksomheder til løbende at trække på samme hammel. 

Industrien udgør rygraden af det danske samfund, og er derfor også vigtig at stifte bekendtskab med i skolen. Det her er en ny model for, hvordan en lokal skole og virksomhed kan indgå et længerevarende samarbejde. Vi tror på, at et møde med den lokale virksomhed kan give et helt nyt indblik i praktiske fag, som kan være frugtbart og lærerigt for både elever og virksomhed, udtaler Palle Damborg, der er bestyrelsesformand i Fremstillingsindustrien. 

 

Virksomheder står på spring

Kata Fonden driver skoleinitiativet LEAPS, der står for Læring og Engagement i Autentiske Projekter med fokus på Science. LEAPS-skolerne underviser i tværfaglige projekter med udgangspunkt i en meningsfuld problemstilling – ofte én der relaterer sig til omverdenen. Det er på disse skoler, man ønsker at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Og virksomhederne er mere end klar til at invitere skolerne ind på deres arbejdspladser. 

I vores afdækning af projektets potentiale er vi blevet overrasket over, hvor imødekommende virksomhederne er. De vil gerne samarbejde, også over længere tid. Det samme vil skolerne, men det kræver en lokal facilitator, der kan drive processen i tæt samarbejde med lærerne, udtaler Peter Skat-Rørdam, administrerende direktør i Kata Fonden. 

 

Gode erfaringer fra pilotprojekt

 I fjor gennemførte 6. og 8. årgang fra Kvaglundskolen i Esbjerg længerevarende projekter i samarbejde med hhv. dronevirksomheden Lorenz Technology, Esbjerg Havn og Logitrans. Eleverne fra 8. årgang lærte alt om droner, og byggede endda deres egne, flyveklare droner. 

Som LEAPS-skole er vi vant til at involvere eksperter fra lokalsamfundet. Men det 8 ugers samarbejde vi havde med Logitrans, Lorenz Technology og Esbjerg Havn var helt anderledes struktureret. Der var en klar forventningsafstemning mellem skole og virksomhed, som gjorde samarbejdet mere konstruktivt, udtaler Mads Søgaard Strandby, pædagogisk leder på Kvaglundskolen. 

De gode erfaringer skal nu danne grundlag for det nye, formaliserede samarbejde. Projektprogrammet lægger op til, at skoler og virksomheder indgår i et partnerskab for 3 år ad gangen, så begge parter får mulighed for at indgå en tættere relation og arbejde mere i dybden. Virksomhederne forpligter sig på 15 timers samarbejde årligt med skolen. I første omgang skal der findes en modelskole, som får en særlig rolle i udviklingen af erhvervsprogrammet til landets LEAPS-skoler og kommuner. 

 

Om Fremstillingsindustrien

Fremstillingsindustrien er en medlemsforening i DI, der bidrager til medlemsservices og udviklingen af en række faglige aktiviteter og netværk. Vores mission er at samle brancheområdets virksomheder, for derigennem at forbedre virksomhedernes forretningsmuligheder og fremme antallet af arbejdspladser i Danmark. Gennem offentlighedspåvirkende aktiviteter bidrager Fremstillingsindustrien til at sætte en positiv dagsorden for den danske fremstillingsindustri og især agendaen omkring ProduktionsDanmark. 

Læs mere her.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179