Følgeforskning

For at sikre at LEAPS leder til de ønskede resultater, observeres der under hele forløbet på forskellige områder, som vil vise tegn på succes undervejs og opnåelse af endelige slutmål, bl.a. større elevengagement, højere fagligt niveau generelt, og i særdeleshed i naturfagene, samt øget medarbejder- og forældretilfredshed.

Kom bag om forskningsdesignet

Kata Fonden har et tæt samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet, som har ansvaret for dele af dataindsamling og efterfølgende analyse.

Læs mere...

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179