fbpx

Dokumentet printes i A3 og bruges til at forberede eleverne på deres elevstyrede samtaler.
Siden med hjælpespørgsmål udfyldes først af eleven selv. Her tager eleven udgangspunkt i sine noter og produkter fra porteføljen.
Efter en samtale med læreren renskrives det på siden uden spørgsmål. Dette ark medbringes til den elevstyrede samtale og bruges som talepapir.