Engineering

Engineering er en arbejdsmetode, som hjælper med at finde løsningen på et konkret problem. Metoden strukturerer arbejdet og er med til at sikre, at eleverne bygger på allerede kendt viden, arbejder med udkast og respons, laver prototyper og i fællesskab når bedst mulige resultater.
Problemstillingen skal være relevant for eleven, og kan derfor både være skybrudssikring i lokalområdet eller udfordringen med at få rent vand under aktuelle oversvømmelser rundt i verden.
Engineering lægger op til at skabe et produkt som en del af løsningen – fx en model for overløbsbassin i den lokale bypark eller en model af et transportabelt vandrensningsanlæg i Asien.
LEAPS-forløb er bygget op om netop et produkt, og dermed er engineering-designprocessen typisk en fast del af et LEAPS-forløb.

Læs mere om didaktikken bag engineering.

TEK CASES

Tektanken har udviklet ”Tek Cases”, som er undervisingstilbud bestående af eksemplariske opgaver til at bruge direkte i undervisningen kombineret med besøg på virksomheder. Der er både forberedende opgaver, som peger ned i alle STEM-områder, hjælp til koordinering med virksomhed samt opfølgende arbejde efter virksomhedsbesøget. Tektankens bookingsystem gør det nemt at finde tilbud og virksomheder tæt på egen skole.

Læs mere...

FORLØB OG AKTIVITETER

På Astras hjemmeside finder du undervisningsforløb, der alle  tager udgangspunkt i metoder og delprocesser fra engineeringmetoden.

Fælles for forløbene er også, at de indeholder aktiviteter til de enkelte delprocesser, og at de således inddrager 'engineeringmetoden'. Metoden er udarbejdet på grundlag af den nyudviklede engineering-didaktik.

Læs mere ...

 

NATURFAGSMARATON

Et gennemarbejdet forløb med udgangspunkt i engineering-didaktikken, som afsluttes med en kommunal konkurrencedag for alle deltagende klasser. Naturfagsmaraton har en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang. Der er fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger – fra de første undersøgelser til testfase og endelig præsentation.

Læs mere...

 

BOOK EN EKSPERT

Du kan booke eksperterne til at komme på besøg i din undervisning og styrke dine elevers interesse for naturfag og teknologi. Det er gratis, og alle eksperter er trænet i at formidle til børn og unge.

Som noget nyt kan du få personlig hjælp fra Book en ekspert-teamet til at finde en ekspert, hvis faglige område matcher dit ønske.

Læs mere...

 

Naturvidenskabsfestival

Hvert år i uge 39 er der naturvidenskabsfestival. Formålet er at aktivere skoleeleverne i aktiviteter knyttet til virkelige problemstillinger, som har relevans for det omgivende samfund. Ugen byder på konkrete undervisningsmaterialer, muligheder for besøg af forskere og masser af faglig viden og inspiration.

Læs mere…

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179