Engineering

Engineering er en arbejdsmetode, som hjælper med at finde løsningen på et konkret problem. Metoden strukturerer arbejdet og er med til at sikre, at eleverne bygger på allerede kendt viden, arbejder med udkast og respons, laver prototyper og i fællesskab når bedst mulige resultater.
Problemstillingen skal være relevant for eleven, og kan derfor både være skybrudssikring i lokalområdet eller udfordringen med at få rent vand under aktuelle oversvømmelser rundt i verden.
Engineering lægger op til at skabe et produkt som en del af løsningen – fx en model for overløbsbassin i den lokale bypark eller en model af et transportabelt vandrensningsanlæg i Asien.
LEAPS-forløb er bygget op om netop et produkt, og dermed er engineering-designprocessen typisk en fast del af et LEAPS-forløb.

Læs mere om didaktikken bag engineering.
Læs mere om engineering i skolen.
Læs mere om konkrete engineering-forløb.
Book en engineering-ekspert til din undervisning.

 

Tek Cases

Tektanken har udviklet ”Tek Cases”, som er undervisingstilbud bestående af eksemplariske opgaver til at bruge direkte i undervisningen kombineret med besøg på virksomheder. Der er både forberedende opgaver, som peger ned i alle STEM-områder, hjælp til koordinering med virksomhed samt opfølgende arbejde efter virksomhedsbesøget. Tektankens bookingsystem gør det nemt at finde tilbud og virksomheder tæt på egen skole.

Læs mere...

Naturfagsmaraton

Et gennemarbejdet forløb med udgangspunkt i engineering-didaktikken, som afsluttes med en kommunal konkurrencedag for alle deltagende klasser. Naturfagsmaraton har en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang. Der er fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger – fra de første undersøgelser til testfase og endelig præsentation.

Læs mere...

Naturvidenskabsfestival

Hvert år i uge 39 er der naturvidenskabsfestival. Formålet er at aktivere skoleeleverne i aktiviteter knyttet til virkelige problemstillinger, som har relevans for det omgivende samfund. Ugen byder på konkrete undervisningsmaterialer, muligheder for besøg af forskere og masser af faglig viden og inspiration.

Læs mere…

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 38405414