fbpx

Elevfravær nedbragt markant på LEAPS-skolerne

Highlights fra LEAPS-rapporten: Et højt elevfravær kan have negative konsekvenser for et barn i folkeskolen. På LEAPS-skolerne tegner der sig dog et positivt billede af, at elevfraværet nedbringes med LEAPS.

Højt elevfravær opleves som en velkendt problematik i mange af landets kommuner, og der er forsøgt adskillige tiltag for at mindske det. Men meget få af dem handler om at ændre på den grundlæggende didaktiske tilgang til undervisning: altså hvordan undervisningens tilrettelæggelse har indflydelse på elevernes oplevelse af at gå i skole.

Noget tyder dog på, at når skolerne arbejder med LEAPS, så er der en positiv sammenhæng mellem den ændrede tilgang og et lavere fravær. Det peger altså på, at undervisning der i højere grad baseres på at skabe sammenhæng mellem fagene og verden udenfor skolen har stor betydning for, om eleverne kommer i skole eller ej. Ifølge lærernes fortællinger, så tilskrives LEAPS også stor betydning i forhold til elevernes lyst til at komme i skole, da de i højere grad føler sig som et team, og dermed mere forpligtet over for deres klassekammerater i fx gruppearbejde eller samarbejde om at udvikle et produkt.

Lavt fravær betyder bedre karakterer

Alle fire LEAPS-skoler har gennem en længere årrække ligget over det kommunale gennemsnit med hensyn til elever med fravær, der oversteg 10%. Men siden at LEAPS er blevet en del af hverdagen, er fraværet faldet til det kommunale gennemsnit, og i nogle tilfælde lavere endnu.

Der er tegn på, at et højt skolefravær og lave karakterer hænger sammen. Derfor kan et lavere fravær medvirke til, at flere unge får mulighed for at blive erklærede uddannelsesparate og påbegynde en ungdomsuddannelse.

Vil du vide mere?

LEAPS-rapporten 2020 er spækket med foreløbige resultater og fund i LEAPS, som leder op til den endelige rapport i 2021, hvor resultaterne af LEAPS præsenteres.

 

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179