fbpx

EL-skoler

EL-skoler er betegnelsen for en række amerikanske skoler, der i samarbejde med institutionen EL Education, praktiserer undervisningsmetoden, Expeditionary Learning.

EL trækker på elementer fra projektbaseret læring og Deeper Learning-kompetencer, og erfaringer og resultater fra EL-skolerne er derfor interessante for LEAPS-initiativet.

Fakta

Der er 152 EL-skoler i USA fra grundskole til gymnasieniveau, og der er flere på vej. Konceptet bag Expeditionary Learning bliver mere og mere udbredt, efterhånden som undersøgelser viser, at elever fra EL-skoler klarer sig bedre end almindelige skoler.

EL Education er et koncept, der ligesom LEAPS, kræver en målrettet indsats af de skoler, der ønsker at være en EL-skole. Det er en omstilling, der kræver forandringsvilje fra øverste ledelsesniveau til elevniveau. EL-skoler arbejder systematisk med projektorienterede forløb, såkaldte ekspeditioner, der skal være autentiske og meningsgivende for elever og lærere.

Forskellige undersøgelser har påvist flere gode resultater på EL-skoler:

  • Elever på EL-skoler opnår bedre resultater i både læsning og matematik end tilsvarende elever på almindelige skoler.
  • Betydningen af socioøkonomisk baggrund mindskes.
  • Lærere på EL-skoler udvikler sig mere end lærere på almindelige skoler. Undersøgelsen peger på, at den ramme, EL Education skaber, giver lærerne langt bedre mulighed for at udvikle sig professionelt.

EL i praksis

Et skoleår på en EL-skole er typisk inddelt i tre perioder: en ekspedition i efteråret, efterfulgt af en periode med traditionelt skema, og en ekspedition igen i foråret.

King Middle School i Portland, Maine, på USA’s østkyst er EL-skole på 19. år, og har derfor mange ekspeditioner i bagagen. Én af deres seneste ekspeditioner havde titlen, ‘BatMaine’, som opstod på baggrund af et markant fald i antallet af flagermus i skolens lokalområde. Skolen planlagde derfor et forløb, hvor eleverne på 6. årgang i 10 uger arbejdede med denne problematik. Det drastiske fald i flagermusbestanden havde stor mediebevågenhed, og eleverne fulgte med i debatten via deres forældre, og dermed havde ekspeditionen en fast lokal forankring.
Forløbet indebar bl.a. besøg på Maines flagermusreservat samt møder med lokalpolitikere, biologer og gartnere.

Et af produkterne eleverne arbejdede med var flagermuskasser, da en af udfordringerne for flagermusene var at finde steder at bygge rede. Eleverne fik en aftale med de lokale myndigheder ift. den lokale park, hvor eleverne selv opsatte deres redekasser og efterfølgende fortsat overvåger bestanden af flagermus i samarbejde med statens flagermusreservat.

I deres sprogfag, fransk, læste de bøger om flagermus på fransk og lærte om Frankrigs geografi og skulle derudfra selv forudsige hvor der var flest flagermus og fremstille et kort over Frankrig med faktabokse på fransk.

Eleverne producerede også artikler til de lokale medier, med information om hvorfor bestanden af flagermus var faldet, og hvad man som privatperson kunne gøre for at afhjælpe dette.

Følgenede fag og kompetenceområder indgik i forløbet:

Redekasser: matematik, design, naturfag
Artikler: engelsk, grammatik, formidling, medier, lokalområdet
Samarbejde med lokalpolitikere: kommunikation, ansvar, planlægning
Besøg på og samarbejde med flagermusreservatet: naturfag

Som afslutning på ekspeditionen var der en informationsaften på skolen, hvor lokalpolitikere, medarbejdere fra flagermusreservatet, forældre og andre interesserede var inviteret.
Her informerede elever om ekspeditionen, og hvordan resultaterne var synlige i lokalområdet i form af redekasser i parken og forventelig flere flagermus med tiden.
Derudover var der forskellige stande, hvor elever præsenterede deres arbejde og deres produkter, både i deres arbejdsgrupper men også i samarbejde med lokalpolitikere eller medarbejdere fra flagermusreservatet.
Dermed tog skolen en lokal problematik og gjorde eleverne ansvarlige for en mulig løsning.

Generelt har EL-ekspeditioner stort fokus på lokalområdet og elevernes vigtige bidrag. Eleverne er med til at skabe resultater, der formidles til offentligheden, og som kan være med til at skabe nye løsningsmuligheder på lokale udfordringer.

 

Baggrund

EL Education blev grundlagt i 1991 som et partnerskab mellem Harvard Graduate School of Education og Outward Bound i USA.
Idéen til partnerskabet opstod som led i den filosofi, som grundlæggeren af Outward Bound, Kurt Hahn, havde skabt: fokus på teamwork, mod og engagement med en dynamisk tilgang til læring.
Det dannede grundlag for de principper, som i dag udgør modellen for Expeditionary Learning. Læs mere om EL Education og deres resultater på deres hjemmeside her.

 

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs om projektbaseret læring.
Læs om erfaringer fra High Tech High-skoler i USA.
Læs om Deeper Learning-kompetencer.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179