Din undervisning

Ressourcer til brug direkte i din undervisning.

Der er udarbejdet mange ressourcer til brug i din undervisning og til at lette planlægningen og inddrage fx virksomheder og udfordringer fra ‘den virkelige verden’.
Herunder har vi samlet en række kvalificerede tilbud, som alle åbner op for arbejdet med autentiske problemstillinger og STEM-områderne.

Ligeledes kan du finde links til relevante publikationer om fx naturvidenskabsstrategien, nationale forsøgsordninger eller evaluering af samme.

LEAPS-ressourcer

Til arbejdet med LEAPS er udviklet ressourcer til brug både i planlægningen og udførelsen af den daglige undervisning.

Få også inspiration til din egen undervisning i de eksemplariske beskrivelser af gennemførte LEAPS-forløb.

Rigtig god fornøjelse med planlægningsarbejdet.

Projektbaseret Læring

Projektbaseret Læring (PBL) er en integreret del af LEAPS. Vi har samlet nogle links til skoler og institutioner, der arbejder systematisk med PBL, så du kan få yderligere inspiration til, hvordan du arbejder med PBL i din undervisning.

Buck Institute for Education: en institution med speciale i PBL. Her kan du finde eksempler på projekter, planlægningsværktøjer og lignende ressourcer – helt gratis.

High Tech High: en række amerikanske skoler, der arbejder systematisk med PBL. Her ligger et stort udvalg af tidligere skoleprojekter frit tilgængelige. Læs også vores egen artikel om High Tech High.

EL Education: amerikansk organisation der samarbejder med en lang række skoler i USA. Skolerne arbejder alle ud fra samme PBL-filosofi, som EL Education står bag. Gå på opdagelse i deres projektdatabase, hvor der er masser af inspiration at hente. Læs også vores egen artikel om EL-skoler.

Naturvidenskabens ABC

Den første version, Høringsversionen, af Naturvidenskabens ABC er netop kommet fra UVM (30. april 2019).
Det overordnede formål for ABC’en er at have en fælles og kvalificeret inspirationskilde for naturfagslærere i planlægningen af undervisningen.

UVM beskriver ABC’en således:

“Ambitionen er, at ABC’en kan være med til at klæde lærerne på til at udvælge og sammenkæde indhold, der kan formidle udvalgte store naturvidenskabelige erkendelser og fortællinger til eleverne. Endelig giver ABC’en nogle kig ind i, hvor naturvidenskaben måske er på vej hen.

ABC’en skal også være inspiration til, at naturfagsundervisningen kan leve op til folkeskolens formål om, at  udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle (stk. 2).

Ekspertgruppens anbefalinger til Naturvidenskabens ABC skal nu drøftes og kvalificeres i dialog med praktikere og didaktikere.
Undervisningsministeriet vil også i den videre proces sikre, at der udarbejdes progressionsbeskrivelser. Det skal gøres tydeligt, hvordan mindre erkendelser kan sammenkæde og bygge op til de større grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Det vil være forskellige delerkendelser, der kan indgå i undervisningen på de forskellige trinforløb i naturfagene i grundskolen og de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne. Som opfølgning vil Undervisningsministeriet udvikle egentlige forløb og inspirationsmateriale, der tager udgangspunkt i Naturvidenskabens ABC. Disse vil løbende blive udviklet i perioden 2019-2021 og forventes offentliggjort på emu.dk.”

Læs mere om tankerne bag Naturvidenskabens ABC.
Læs høringsversionen af Naturvidenskabens ABC.

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et område, som berører alle skolens fag. 
Der er forskellige helt konkrete bud på hvordan teknologiforståelse kan integreres og berige forskellige fag. 

Se mere om teknologiforståelse her.

Engineering

Engineering-metoden er med til at strukturere arbejdet og til at sikre, at eleverne bygger på allerede kendt viden, arbejder med udkast og respons, laver prototype, og i fællesskab når bedst mulige resultat.

Se konkrete bud på arbejdet med engineering i folkeskolen her.

Skole-virksomhedssamarbejde

Der findes en del initiativer, der understøtter udviklingen af skole-virksomhedssamarbejdet, som kan tilføre undervisningen autencitet og virkelighedsnært indhold. Dette samarbejde kan ligeledes give eleverne indsigt i en bredere palette af uddannelses- og jobmuligheder indenfor både erhvervs- og STEM-relaterede uddannelser.

Læs mere om skole-virksomhedssamarbejdet her.

Lidt af hvert

I marts 2018 blev den nye naturvidenskabsstrategi præsenteret. Med udgangspunkt i fem indsatsområder er målet at sikre, at flere børn og unge får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej.
Læs mere om Naturvidenskabsstrategien her.

Husk også at inddrage det fine materiale fra Uge Sex, som tilbyder gratis forløb og aktiviteter til sundheds- og seksualundervisningen.
Læs mere om Uge Sex her.

Savner du inspiration til kemi i de små klasser, så har Kata Fonden udarbejdet undervisningsforløb der er lige til at gå til – med opgaverark og lærervejledning.
Find Kemi for de yngste her.

UVM har udarbejdet guide som beskriver hvordan naturfag kan styrkes. Guiden henvender sig til hele skolens ledelse, dvs både skoleleder, pædagogiske ledere og/eller naturfagsvejledere. Guiden giver et indblik i, hvad der driver god implementering ift naturfag og giver en række konkrete råd og inspirationsspørgsmål til, hvordan udvikling af fællesfaglighed kan styrkes.
Find guiden “Tydelig ledelse løfter naturfagsundervisning” her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 3840 5414
CVR: 29945179