fbpx

Din undervisning

Dyk ned i denne guldgrube af ressourcer som kan være med til at berige din undervisning.

Vi har samlet ressourcer fra forskellige aktører, som du kan bruge direkte i din undervisning, eller som kan inspirere dig til nye forløb eller nye indholdselementer.

Indholdet er fordelt på følgende kategorier:

Rigtig god fornøjelse med din planlægning.

Bedre tværfaglighed

LEAPS-ressourcer

Til arbejdet med LEAPS er udviklet ressourcer til brug både i planlægningen og udførelsen af den daglige undervisning.
Få også inspiration til din egen undervisning i de eksemplariske beskrivelser af gennemførte LEAPS-forløb.

Rigtig god fornøjelse med planlægningsarbejdet.

Projektbaseret Læring

Lærervejledning: Projektbaseret Læring (PBL) er en integreret del af LEAPS, og er inspireret af den amerikanske skole High Tech High’s mangeårige erfaringer med PBL. Læs lærervejledning til PBL fra High Tech High (på engelsk).


Inspiration til forløb med projektbaseret læring: Flere amerikanske skoler og organisationer arbejder systematisk med PBL. Buck Institute for Education leverer generel viden og inspiration om PBL. EL Education (tidligere Expeditionary Learning) har et interessant ressourcebibliotek. High Tech High har ligeledes ressourcer i form af inspirerende High Tech High-elevprojekter.


Artikler: Læs de spændende artikler om High Tech High-skolerne og King Middle School og EL-education’s koncept. EL-education (tidligere Expeditionary Learning) er et koncept baseret på PBL, som resulterer i meget højt engagement og ejerskab hos eleverne.

Tværfagligt samarbejde

Danskfaget: Hvordan kan man indtænke danskfaget i projekter, der har en overvejende naturvidenskabelig tilgang? På demonstrationsskoler.dk kan du finde tværfaglige projekter, der tager afsæt i innovationstænkning og det 21. århundredes kompetencer, og hvor danskfaget er naturligt integreret. Du kan bl.a. finde forløbet: ”Energi – hvad gør vi?” målrettet 7. klasse, samt et Minecraft-forløb i dansk, 0.-2. klasse.


Praktisk-musiske fag: De kreative fag kan med fordel indgå i et tværfagligt projekt. F.eks. kan man arbejde med musik i fysik og håndværk/design i matematik. Derudover peger forskning på, at en legende tilgang til læring styrker de yngre elevers faglighed samt Deeper Learning-kompetencer som f.eks. problemløsning. Læs denne spændende forskningsartikel og bliv klogere på, hvordan legebaseret læring kan styrke den generelle faglighed.


Matematik: Materialeplatformen kan man finde masser af inspiration til undervisning og tværfaglige projekter, hvor matematik indgår. Her kan du bl.a. finde undervisningsmateriale til skoletouren, der planlægges i forbindelse med Tour De France 2022.
Matematikken anvendes til at løse helt almindelige problemer i hverdagen, og kan derfor let inddrages i den tværfaglige undervisning. Læs mere om, hvordan matematikken kan anvendes i virkeligheden.


Naturfag: Forskning peger på, at det tværfaglige samarbejde i naturfagene styrker elevers kompetencer til at forholde sig til problemstillinger i det virkelige liv. Læs denne forskningsartikel, der undersøger det tværfaglige samarbejde i naturfagene.

Science

Naturvidenskabsstrategi: I marts 2018 blev den nye naturvidenskabsstrategi præsenteret – den indeholder fem konkrete indsatsområder for naturvidenskab. Læs mere om Naturvidenskabsstrategien her.


Naturvidenskabens ABC: Den første version af Naturvidenskabens ABC er kommet fra UVM d. 30. april 2019. Det overordnede formål for ABC’en er at have en fælles og kvalificeret inspirationskilde for naturfagslærere i planlægningen af undervisningen. Læs mere om tankerne bag Naturvidenskabens ABC.


Sex og Sundhed: Husk at inddrage det fine materiale fra Uge Sex, som tilbyder gratis forløb og aktiviteter til sundheds- og seksualundervisningen. Se materialet til ‘Uge Sex’.


Naturfagsmaraton: Et forløb med en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, med fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger. Læs mere om Naturfagsmaraton her.


Forsøg og eksperimenter: Savner du inspiration til kemi i de små klasser, så har Kata Fonden udarbejdet praksisbaserede undervisningsforløb der er lige til at gå til. Find materialet ‘Kemi for de yngste’ her.


Guide til tydelig ledelse: UVM’s guide henvender sig til skoleleder, pædagogiske ledere og naturfagsvejledere, med råd og inspiration til udvikling af fællesfaglighed. Læs guiden “Tydelig ledelse løfter naturfagsundervisning”.


Forløb og aktiviteter: På Astras hjemmeside finder du undervisningsforløb, der alle  tager udgangspunkt i metoder og delprocesser fra engineeringmetoden. Find forløbene her.


Girls’ day in science: En landsdækkende kampagnedag, som inspirerer og viser piger hvilke spændende muligheder der findes indenfor IT, teknologi og naturvidenskab. Læs mere om Girls’ day in science her.

Skole-virksomhedssamarbejde

Åben Virksomhed: Et skole/virksomhedssamarbejde om undervisningen. Der ligger mere end 325 undervisningsforløb på virksomheder i næsten alle kommuner til grundskolen og gymnasiet, og der kommer løbende flere. Læs mere og find forløbene her.


Skolen i Virkeligheden: En landsdækkende portal, der gør det nemt at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, der kan passe ind i de fleste undervisningsforløb. Læs mere om Skolen i Virkeligheden her.


Guide til virksomhedsbesøg: Kata Fonden har udarbejdet en guide til virksomhedsbesøg, som giver praktiske råd til hvordan det kan sikres, at eleverne får det maksimale ud af besøget. Der er guides til både lærer og virksomhed.


Tekcases: Undervisningstilbud bestående af eksemplariske opgaver til at bruge direkte i undervisningen kombineret med besøg på virksomheder. Læs mere om Tekcases her.


Naturfagsmaraton: Et forløb med en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, med fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger. Læs mere om Naturfagsmaraton her.


Girls’ day in science: En landsdækkende kampagnedag, som inspirerer og viser piger hvilke spændende muligheder der findes indenfor IT, teknologi og naturvidenskab. Læs mere om Girls’ day in science her.


Kloge hænder: Virksomheder slår dørene op med fokus på at eleverne møder lærlinge og får konkrete praktiske opgaver, ligesom der skabes rum for at tale uddannelse og muligheder. Læs mere om Kloge Hænder her.


Naturvidenskabsfestival: Uge 39 er Naturvidenskabsfestival og byder på et væld af konkrete undervisningsmaterialer, muligheder for besøg af forskere og masser af faglig viden og inspiration. Læs mere om Naturvidenskabsfestival her.

Mere elevfokus

Eleven i centrum

Eleven i centrum i skolehjem-samarbejdet: Elevstyrede skolehjemsamtaler er en metode til at sætte elevens trivsel og læring i centrum ved skole-hjemsamtalerne, og derved flytte fokus væk fra aktuelle standpunkt og over på den progression der pågår. Derved styrkes elevens syn på sig selv som lærende og på det medansvar og de muligheder der ligger deri. Læs artiklen fra UVM om Elevstyrede skolehjem-samtaler.


Deeper Learning-kompetencer: Fokus på Deeper Learning-kompetencer i undervisningen er med til at styrke eleven fagligt, via øget stoftilegnelse, socialt, via fokus på samarbejde og tilgang til udfordringer, og som menneske, via bevidstgørelse for eget ansvar i samspillet med omverdenen. Dermed bliver den enkelte elev bedre rustet til at møde fremtiden og de mange foranderlige krav den må indeholde – og til at begå sig i fællesskaber, både i skolen og på arbejdsmarkedet. Læs mere om og få konkret inspiration til at inddrage Deeper Learning-kompetencer i din undervisning.


Opbygning af et undervisningsforløb: Til LEAPS har Kata Fonden udviklet 6 komponenter, som sætter rammen for undervisningsforløb, og er med til at øge elevernes evne til at samarbejde og tænke problemløsende. Disse 6 komponenter hjælper med at højne både engagement, inddragelse af praktisk arbejde og at inddrage både familier og lokalmiljø i elevernes arbejde. Læs mere om De 6 Komponenter.

Growth mindset

Inspirerende læsning: Vores hjerne kan ses som en muskel, der vokser når den bliver brugt. Når man som individ har denne opfattelse, har man dermed også en tro på, at man kan blive bedre hvis man øver sig. At man kan lære. Og det gælder alle aspekter af livet – faglig læring, venskaber, forhold osv.
Denne indstilling eller tilgang til livet kaldes ‘growth mindset’, ofte oversat til ‘udviklende tankesæt’. Særligt den amerikanske forsker Carol Dweck forbindes med teorien om growth mindset.
Læs her en artikel om bevidst målrettet træning  i at have fokus på et udviklende tankesæt, både hos sig selv og sine elever.

Læringsberetninger

Læringsberetninger spiller en væsentlig rolle i LEAPS, og er udarbejdet med inspiration fra High Tech High i USA. En læringsberetning skal styrke elevens evne til at formidle et givent emne gennem en præsentation. I et LEAPS-forløb har læringsberetninger en helt central rolle til fremvisningen, hvor alle elever skal præsentere deres viden for et relevant publikum. Metoden kan også anvendes i andre sammenhænge, hvor elever skal træne deres præsentationsfærdigheder.
Læs mere om læringsberetninger her (engelsk).
Se en videoguide til læringsberetninger (engelsk).

Teknologi og Engineering

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et område, som berører alle skolens fag i en verden, hvor digitalisering er et grundvilkår. I februar 2019 blev teknologiforståelse søsat som et 3-årigt forsøgsfag på 46 skoler rundt i Danmark. Tanken bag faget, teknologiforståelse, er at forene humanistiske, kreative og datalogiske fagområder med henblik på at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Læs mere om forsøget med teknologiforståelse som fag.

Der er forskellige bud på, hvordan der kan arbejdes med teknologiforståelse i forskellige fag. Vi har forsøgt at samle dem nedenfor.


Tekcases: Undervisningstilbud bestående af eksemplariske opgaver til at bruge direkte i undervisningen kombineret med besøg på virksomheder. Læs mere om Tekcases her.


Naturfagsmaraton: Et forløb med en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang med fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger. Læs mere om Naturfagsmaraton her.


Kodning: Hour of code er en international organisation som tilbyder gratis en-times forløb i kodning til børn på alle klassetrin og erfaringsniveauer. Meget brugervenligt og lettilgængeligt. Se de mange muligheder for at lege med kodning.


Girls’ day in science: En landsdækkende kampagnedag, som inspirerer og viser piger hvilke spændende muligheder der findes inden for IT, teknologi og naturvidenskab. Læs mere om Girls’ day in science her.


Naturvidenskabsfestival: Uge 39 er Naturvidenskabsfestival og byder på et væld af konkrete undervisningsmaterialer, muligheder for besøg af forskere og masser af faglig viden og inspiration. Læs mere om Naturvidenskabsfestival her.


Book en ekspert: Du kan booke eksperterne til at komme på besøg i din undervisning og styrke dine elevers interesse for naturfag og teknologi. Det er gratis, og alle eksperter er trænet i at formidle til børn og unge. Læs mere her.

Engineering

Engineering-metoden er med til at strukturere arbejdet og til at sikre, at eleverne bygger på allerede kendt viden, arbejder med udkast og respons, laver prototype, og i fællesskab når bedst mulige resultat. Se her forskellige tilbud der gør det lettere for dig at integrere engineering i din undervisning.

Engineering lægger op til at skabe et produkt som en del af løsningen. LEAPS-forløb er bygget op om netop et produkt, og dermed er engineering-designprocessen typisk en fast del af et LEAPS-forløb.


Tekcases: Undervisningstilbud bestående af eksemplariske opgaver til at bruge direkte i undervisningen kombineret med besøg på virksomheder. Læs mere om Tekcases her.


Engineering Day: Hvert år i uge 45 afholdes Engineering Day, hvor dine elever udvikler og tester løsninger på konkrete samfundsudfordringer. Al undervisningsmateriale er tilgængelig gratis. Læs mere her.


Naturfagsmaraton: Et forløb med en udpræget anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, med fokus på hele processen i udvikling af nye løsninger. Læs mere om Naturfagsmaraton her.


Naturvidenskabsfestival: Uge 39 er Naturvidenskabsfestival og byder på et væld af konkrete undervisningsmaterialer, muligheder for besøg af forskere og masser af faglig viden og inspiration. Læs mere om Naturvidenskabsfestival her.


Forløb og aktiviteter: På Astras hjemmeside finder du undervisningsforløb, der alle  tager udgangspunkt i metoder og delprocesser fra engineeringmetoden. Find forløbene her.


Book en ekspert: Du kan booke eksperterne til at komme på besøg i din undervisning og styrke dine elevers interesse for naturfag og teknologi. Det er gratis, og alle eksperter er trænet i at formidle til børn og unge. Læs mere her.

Litteraturforslag

Litteraturliste

 

Growth Mindset
Carol S. Dweck fortæller hvordan kreative enere inden for både musik, litteratur, videnskab, sport og erhvervslivet anvender det udviklende tankesæt til at opnå resultater. Hun viser også hvordan du kan ændre dit tankesæt og dermed dit syn på dig selv og din fremtid og opnå ægte succes og selvrealisation, og hun fortæller hvordan forældre, lærere, trænere og ledere kan fremelske det udviklende tankesæt hos andre.
Se mere her.

 

 

https://www.saxo.com/dk/co-teaching_andy-hoejholdt_haeftet_9788741273457?gclid=Cj0KCQjwov3nBRDFARIsANgsdoFH9Clkj9q2HqP-SHw89SqvhX1uqJ3Ev9g98GzIbs9xjpbzg49qwO0aAhWcEALw_wcBCo-teaching – samarbejde om undervisning
Andy Højholdt introducerer begrebet co-teaching som et samarbejde, hvor to eller flere personer med hver sin faglighed deles om undervisningsopgaven i klasserummet. Det særlige ved co-teaching er, at man står sammen om at afklare den opgave, man skal løse, og bidrager ligeligt og ligeværdigt i arbejdet med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Co-teaching er yderst relevant i det tværfaglige og projektorienterede undervisningsforløb.
Se mere her.

 

 

Project Based Teaching: How to Create Rigorous and Engaging Learning Experiences
Suzie Boss og John Larmer præsenterer en udførlig guide til, hvordan du underviser i projektbaseret læring. Bogen tager afsæt i praksis, og præsenterer en række strategier og eksempler fra forskellige læreres praksisser. Bogen er på engelsk.
Se mere her.

 

 

 

En Designtilgang til Teknologiforståelse
Ole Sejer Iversen m.fl. giver i denne bog en utrolig detaljeret og reflekteret indføring i, hvordan skolen skal være med til at danne og uddanne elever til at få en faglig indsigt i digital design og digital myndiggørelse.
Se mere her.

 

 

Den visuelle lærer
Denne bog af Anne Madsen og Nanna Frank om grafisk facilitering er fyldt med gode eksempler og små ideer, der kan være med til at gøre ens skriftlige og visuelle kommunikation tydeligere. Og så kan man downloade bogen gratis.
Hent bogen her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179