Din undervisning

Ressourcer til brug direkte i din undervisning.

Der er udarbejdet mange ressourcer til brug i din undervisning og til at lette planlægningen og inddrage fx virksomheder og udfordringer fra ‘den virkelige verden’.
Herunder har vi samlet en række kvalificerede tilbud, som alle åbner op for arbejdet med autentiske problemstillinger og STEM-områderne.  

LEAPS-materialer

Til arbejdet med LEAPS er udviklet materialer til brug både i planlægningen af LEAPS-forløb samt protokoller, som kan hjælpe til at rammesætte den daglige undervisning.

Få også inspiration til din egen undervisning i de eksemplariske beskrivelser af gennemførte LEAPS-forløb.

Rigtig god fornøjelse med planlægningsarbejdet.

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et område, som berører alle skolens fag. 
Der er forskellige helt konkrete bud på hvordan teknologiforståelse kan integreres og berige forskellige fag. 

Se mere om teknologiforståelse her.

Engineering

Engineering-metoden er med til at strukturere arbejdet og til at sikre, at eleverne bygger på allerede kendt viden, arbejder med udkast og respons, laver prototype, og i fællesskab når bedst mulige resultat.

Se konkrete bud på arbejdet med engineering i folkeskolen her.

Skole-virksomhedssamarbejde

Der findes en del initiativer, der understøtter udviklingen af skole-virksomhedssamarbejdet, som kan tilføre undervisningen autencitet og virkelighedsnært indhold. Dette samarbejde kan ligeledes give eleverne indsigt i en bredere palette af uddannelses- og jobmuligheder indenfor både erhvervs- og STEM-relaterede uddannelser.

Læs mere om skole-virksomhedssamarbejdet her.

Lidt af hvert

I marts 2018 blev den nye naturvidenskabsstrategi præsenteret. Med udgangspunkt i fem indsatsområder er målet at sikre, at flere børn og unge får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej.

Læs mere om Naturvidenskabsstrategien her.

Husk også at inddrage det fine materiale fra Uge Sex, som tilbyder gratis forløb og aktiviteter til sundheds- og seksualundervisningen.

Læs mere om Uge Sex her.

Savner du inspiration til kemi i de små klasser, så har Kata Fonden udarbejdet undervisningsforløb der er lige til at gå til – med opgaverark og lærervejledning.

Find Kemi for de yngste her.

Alsion 2 - 6400 Sønderborg - Telefon: 38405414