fbpx

Deeper Learning-kompetencer

Deeper Learning-kompetencer bliver ofte betegnet som fremtidens kompetencer. Forskning peger på, at kompetencerne bliver essentielle for vores evner til at begå os i en verden, der bliver mere og mere kompleks. Begrebet stammer fra USA, og har store ligheder med både ’21st Century Skills’ og Michael Fullans ‘6Cs’. Deeper Learning-kompetencerne er en integreret del af et LEAPS-forløb.

Formålet med Deeper Learning

Projektbaseret læring stiller store krav til elevers evne til fx at samarbejde og have en undersøgende tilgang til problemstillinger. Det er nogle af de kompetencer, som Deeper Learning dækker over. De styrker eleverne både fagligt og socialt, da fokus på samarbejde og tilgang til udfordringer styrkes, og gennem bevidstgørelse for eget ansvar i samspillet med omverdenen.

Kompetencerne udgør derfor en væsentlig hjørnesten i et LEAPS-forløb, hvor samarbejde og læringsrefleksion er højt på dagsordenen, og hvor flere fag er integreret i ét forløb. Deeper Learning-kompetencerne integreres løbende i undervisningen, og det er vigtigt, at de er synlige for eleverne, så de danner en forståelse for den læring, der sker. Der er også fokus på kompetencerne, når der ikke er LEAPS-forløb.

Deeper Learning-kompetencerne er delt op i 6 områder, som uddybes herunder.

Mestre fagligt indhold

Faglighed rummer mere end blot faglige mål. Fokus på indhold er derfor helt centralt, da det understreger, at der er mere i faget end faget selv. Elevens læring og udvikling skal altid forstås i den kontekst, den er en del af. Det er væsentligt, at elever kan skabe sammenhæng til omverdenen, og at de kan omsætte viden til handling.

Samarbejde

Samarbejde kan være svært, og det er noget, der skal læres. LEAPS-forløbene stiller ofte store krav til, at eleverne i samarbejde kan planlægge, udføre og evaluere komplekse forløb. Samarbejdskompetencerne giver samtidig eleverne en god ballast, når de skal videre i uddannelsessystemet efter grundskolen.

Selvstyret læring

Eleverne skal lære at tage initiativ og styre deres læreproces. Der er derfor fokus på, at eleverne bliver i stand til at planlægge, monitorere og evaluere egen læreproces. Eleverne skal træne denne kompetence i fællesskab med andre, og i processen lære at modtage og give respons i LEAPS-forløbene.

Kritisk tænkning og problemløsning

Elever skal kunne forholde sig kritisk til de kilder, de anvender og til deres egne produkter. Innovative løsninger kræver, at eleverne kan forholde sig til og vælge forskellige metoder, der kan lede frem til nye indsigter og resultater.

Effektiv kommunikation

I et LEAPS-forløb er det vigtigt at være præcis og tydelig i sine budskaber og at kunne forklare sin læringsproces. Eleverne skal vænnes til at begrunde hvordan og hvorfor, man har arbejdet med bestemte problemstillinger. Det vigtige fokus på kommunikation, gør eleverne til dygtige formidlere og styrker deres læringsudbytte.

Uddannelsesmindset

Ud over basale faglige færdigheder og kompetencer er det vigtigt, at eleverne oplever en positiv tilknytning til skolen, da det er fundamentet for videre læring og uddannelse. LEAPS kombinerer faglige kompetencer med nysgerrighed og foretagsomhed samtidig med, at der opbygges gode studievaner og tilgange til udfordringer og problematikker.

Baggrund

Begrebet, Deeper Learning, er udviklet i USA, og Kata Fonden arbejder ud fra Hewlett Foundations definition af kompetencerne. Hewlett Foundation har i mere end 50 år bidraget til forskning og udvikling af bl.a. uddannelse og undervisning. Deeper Learning-kompetencerne har til formål at styrke eleverne fagligt og socialt ved at fokusere på samarbejde, kommunikation, refleksion og motivation til at lære mere. Kompetencerne indgår som et naturligt led i et LEAPS-forløb.

Læs mere om Hewlett Foundation her (eksternt link).
Læs mere om Deeper Learning her (eksternt link).

 

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs mere om de 6 komponenter i et LEAPS-forløb.
Læs en introduktion til LEAPS.
Læs om projektbaseret læring.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179