fbpx

De 13 målområder

For at sikre, at LEAPS leder til de ønskede resultater måles der løbende på 13 områder.

Denne løbende evaluering foretages på de enkelte LEAPS-skoler. De 13 mål dækker bla elevernes engagement, trivsel og faglige niveau og forældre- og medarbejdertilfredshed. Monitoreringen af områderne foretages af Aalborg Universitet, skolerne, Kata Fonden selv samt via offentligt tilgængelige data.

Mål for LEAPS

En skoles omstilling til LEAPS er en 5-årig proces, som kræver udvikling på en række områder, herunder en ændring af daglig praksis. Disse ændringer tager tid og alle medarbejdere skal kunne være med. For at sikre bedst mulig progression igennem alle 5 år, og for at sikre fokus på de tegn på succes der er undervejs, har Kata Fonden opstillet 13 målområder.

Disse 13 målområder er evidente for at LEAPS er en succes – de er kernen i LEAPS, som fx elevernes trivsel og engagement, elevernes faglige niveau og lærernes jobtilfredshed. Parametre, som skal forbedres med implementeringen af LEAPS.
Derfor monitoreres de 13 målområder på hver enkelt LEAPS-skole under hele omstillingen.

Kata Fonden har for hver LEAPS-skole udarbejdet en egen plan som er en beskrivelse af den 5-årige omstillingsperiode. I planen er beskrevet, hvordan skolen implementerer LEAPS, hvilke opmærksomhedspunkter der særligt er og hvordan disse understøttes og udvikles.
Skolen udarbejder støttet af Kata Fonden, ligeledes en plan, som indeholder skolens egne mål, og skolen monitorerer undervejs selv disse mål og opfyldelsen af dem.

Kombinationen af overordnede LEAPS-målområder, som administreres af Kata Fonden, og skolens egne mål sikrer bedst mulig udnyttelse af de muligheder LEAPS giver og giver bedst mulig progression i omstillingsprocessen.

 

13 målområder

De 13 områder for LEAPS dækker de elementer, som er grundlaget for succesfuld implementering af LEAPS, og kræver forskellige typer af dataindsamling.

Herunder ses en beskrivelse af de 13 mål:

 1. Elevers engagement i skolen generelt (AAU)
 2. Elevers engagement i science (AAU)
 3. Elevers trivsel (Skole/Kata Fonden)
  National trivselsmåling. Måles af UVM (uddannelsesstatistik.dk)
 4. Elevers generelle faglige niveau (Skole), 
  Måles på dansk og matematik, via den enkelte skoles testpraksis samt Folkeskolens afgangsprøve.
 5. Elevers faglige niveau i science (Skole/Kata Fonden)
  Måles via årlig test fra Hogrefe.
 6. Skolens undervisningseffekt (KF)
  Socioøkonomisk reference jf. UVM. (uddannelsesstatistik.dk)
 7. Elevers Deeper Learning-kompetencer(AAU)
 8. Forældres tilfredshed med skolen (Kata Fonden)
  Årlig survey administreret af Kata Fonden.
 9. Forældres tilfredshed med naturfagsundervisningen (Kata Fonden)
  Årlig survey administreret af Kata Fonden.
 10. Læreres jobtilfredshed (Skole/Kata Fonden)
  Måles via årlig LEAPS survey, administreret af Kata Fonden.
 11. Mediernes dækning af skolen (KF)
 12. Elevers uddannelsesparathed (Skole/Kata Fonden)
  Officielle tal, UVM. (uddannelsesstatistik.dk)
 13. Elevers valg af ungdomsuddannelse (Skole)

   

Data for de 13 mål indsamles én gang årligt, og sammenholdes med de fastsatte milepæle i den enkelte skoles plan. De analyserede data giver en indsigt i de tegn på succes der er på den enkelte LEAPS-skole, ligesom det bliver tydeligt, hvilke områder der eventuelt kræver ekstra opmærksomhed for at nå målene.

Sammen med skolen gennemgår Kata Fonden resultaterne. Dette kan medføre justeringer af indsatsen, så de fastsatte mål opfyldes og skolen samlet får bedst muligt udbytte af omstillingen til LEAPS.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179