fbpx

Autentiske projekter med lokalhistoriens vingesus 

Hvordan kan man koble lokalhistorie med en engineering designproces? Det ved lærerne på Herfølge Skole, der på en uge skulle afprøve LEAPS i praksis med udgangspunkt i det lokalhistoriske Træskoslag.

Træskoslaget anno 1814: Englænderne kom imod dem med skræmmende hast og røgen drev over marken. Bønderne fra Herfølge så ingen anden udvej end at flygte. Men mudderet var så tungt, at deres retræte var langsom. For langsom. Derfor efterlod de alle deres tunge træsko i det lumske mudder…

På Herfølge Skole har de nuværende LEAPS-kursister haft forløbsuge om det lokalt berømte Træskoslag. Træskoslaget fandt sted omkring Køge i år 1814, da englænderne belejrede København, og er en helt særlig del af lokalhistorien på egnen, og derfor også et rigtig godt afsæt for et LEAPS-forløb.

”Det er lokalt forankret historie, som er et rigtig godt emne at arbejde med, og hvor mange fag kan indgå”, forklarer Mia Schack Larsen, projektleder i Kata Fonden.

Forløbsugen er en komprimeret udgave af et LEAPS-forløb, hvor lærerne afprøver alle LEAPS-komponenter i praksis, fra kickoff til fremvisning. Ugen giver lærerne et vigtigt indblik i, hvilke tanker og udfordringer elever kan møde i et LEAPS-forløb og hvilke særlige læringssituationer, den projektbaserede tilgang skaber.

Inddragelse af eksperter

Både i forløbsugens kickoff og i produktarbejdet har der været eksperter involveret. En lokalhistorisk ekspert har levende berettet om træskoslaget og dets betydning for lokalhistorien, og i arbejdet med katapulter, buer og pile har en tømrerlærer fra den lokale produktionsskole assisteret.

”Det er ren win-win. Både lokalhistorikeren og tømreren er glade for at kunne indgå som eksperter og bistå ved vores forløbsuge. Der er så mange gode ressourcer i lokalsamfundet, som man kan trække på i skolen, og det er vigtigt at gøre brug af så man opnår autentiske projekter”, siger Mia Schack Larsen.

Det er også vigtigt, at lærere bliver bevidste om, at de ikke skal vide alt selv, pointerer Mia: ”Det skaber en kvalitet at invitere en ekspert ind i det tværfaglige arbejde. Som lærer skal man ikke kunne alt.”

Vigtig læring

Forløbsugen er med til at give lærerne en større bevidsthed om, hvilke udfordringer og refleksioner, eleverne gør sig undervejs i et LEAPS-forløb. Derved får lærerne langt bedre forudsætninger for at kunne stilladsere eleverne bedst muligt i LEAPS-forløb fremover. Mia uddyber:

“Det er gået op for lærerne, hvor meget fordybelse det kræver at lave gode produkter. Det er engineering designproces i praksis.”

Lærernes forløbsuge slutter med en fremvisning for det øvrige personale på skolen, skolens elever samt de inddragede eksperter. Her får lærerne respons på deres produkter og hele forløbet, og er dermed et skridt nærmere at blive LEAPS-lærer. Billederne til venstre viser stemning fra fremvisningen.

Baggrund

Den 5-årige omstilling til LEAPS indebærer, at alle lærere gennemfører et ét-årigt LEAPS-kursus med en ugentlig kursusgang. Her kommer lærerne i dybden med projektbaseret læring og de øvrige pædagogiske principper og teorier bag LEAPS. De afprøver samtidig LEAPS i praksis i forløbsugen.

Vil du vide mere om LEAPS?

Læs mere om den 5-årige omstilling til LEAPS her.

Læs mere om De 6 komponenter i et LEAPS-forløb her.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179