fbpx

LEAPS-årsrapport 2020

Kata Fondens årsrapport 2020 adskiller sig fra tidligere årsskrifter, der har formidlet fondens aktiviteter på et mere overordnet plan. Denne års rapport gør status på de resultater, der indtil videre er opnået i LEAPS-projektet. Herunder kan du downloade årsrapporten samt orientere dig i den spørgeguide, der skal forberede læseren på rapportens opbygning og præsenterede resultater.

LEAPS giver mere engagerede elever

I årsrapporten kan du bl.a. læse om, at:

  1. elevernes generelle og naturfaglige engagement øges i LEAPS
  2. fraværet på LEAPS-skolerne falder
  3. forældretilfredsheden stiger på LEAPS-skolerne
  4. opbakningen til LEAPS-principperne er høj blandt lærerne
  5. LEAPS understøtter uddannelsesparathed gennem Deeper Learning-kompetencer

Det anbefales at orientere sig i nedenstående spørgeguide forud for, eller under rapportlæsning. Spørgeguiden forbereder læseren på rapportens opbygning, opnåede resultater mm.

 

Hvad er LEAPS – kort fortalt?

LEAPS er et ambitiøst skoleudviklingsinitiativ, der har til formål at øge elevengagementet i grundskolen via projektbaseret læring med særligt fokus på STEM-fagene. LEAPS søger at skabe de bedste betingelser for, at elever gennem autentiske projekter oplever fagene som meningsfulde og engagerende med øget læring til følge. Denne vision opfyldes via en pædagogisk tilgang, hvor eleven aktivt konstruerer ny viden i interaktion med andre og med fremtidens kompetencer som omdrejningspunkt.

Hvem står bag LEAPS-initiativet?

LEAPS varetages af Kata Fonden, der er en katalysator for skoleudvikling. Fondens medarbejdere arbejder tæt på praksis og bidrager med ugentlig tilstedeværelse på skolerne. Kata Fonden donerer således ikke økonomisk støtte, men supporterer og understøtter den 10-årige omstilling til LEAPS på alle niveauer i tæt samarbejde med forvaltninger og personale på skolerne i de 4 LEAPS-kommuner. LEAPS er muliggjort gennem økonomisk støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Lundbeckfonden og Fremstillingsindustrien i Danmark.

Hvem henvender årsrapporten sig til?

LEAPS-projektet følges af mange aktører på skoleområdet, og årsrapporten henvender sig til praktikere og ledere i den danske grundskole med interesse for projektbaseret læring og skoleudvikling. Derudover henvender rapporten sig til Kata Fondens mange samarbejdspartnere, som følger den løbende evaluering af LEAPS-projektet tæt.

Hvad er forskellen på årsrapporten og tidligere årsskrifter fra Kata Fonden?

Kata Fonden har tidligere udgivet et årsskrift, der har haft til formål at præsentere udvalgte aktiviteter og indsatsområder i fondens arbejde. I år erstattes årsskriftet af en årsrapport, som i højere grad end tidligere udgivelser går i dybden med at beskrive udviklingen i LEAPS-projektet med særlig vægt på resultater og aktuel status.

Hvad er formålet med udgivelsen af årsrapporten?

Kata Fonden har et almennyttigt sigte, hvorfor der er fokus på spredning af den viden om god praksis, som udvikles i LEAPS-indsatsen. Der indsamles løbende erfaringer og unikke indsigter fra skolerne, som danner grundlag for fortløbende justering og optimering af LEAPS-modellen.

Hvad er årsrapportens undersøgelsesfelt?

Udviklingen i LEAPS-initiativet vurderes i forhold til 5 primære målområder, som tilsammen belyser såvel elever, lærere og forældres oplevelse af overgangen til LEAPS. Derudover præsenteres der i rapporten nogle af de afledte effekter af LEAPS bestående af overraskende forskningsbaserede fund eller øvrige interessante sammenhænge, der har vist sig undervejs i indsatsen.

Hvad baserer resultaterne i årsrapporten sig på?

Analyserne i årsrapporten baseres på følgeforskningen, der varetages af Aalborg Universitet, statistiske analyser fra VIVE, offentlige registerbaserede data samt data fra Kata Fonden bestående dels af spørgeskemaundersøgelser og dels af resultat- og implementeringsdata fra skolerne.

Er der mulighed for at besøge en LEAPS-skole?

Ja, det er altid muligt at rette henvendelse til Kata Fonden eller LEAPS-skolerne. I forbindelse med LEAPS-ugen, som blev afholdt i februar 2021, har flere deltagere tilkendegivet, at de ønsker at besøge skolerne. Der vil således blive arrangeret besøgsdage på skolerne, så snart restriktionerne i forbindelse med Covid ophæves.

Hvordan bliver man ny LEAPS-skole?

Hvis man ønsker at vide mere om muligheder og vilkår for at blive LEAPS-skole, er man velkommen til at rette henvendelse til projektchef, Jesper Ingerslev, for en uddybende drøftelse.

Hvem kan kontaktes for yderligere information?

For eventuelle spørgsmål til årsrapporten eller til LEAPS generelt, er man velkommen til at kontakte Kata Fondens medarbejdere. Kontaktoplysninger er tilgængelige her, og der er altid mulighed for at aftale et møde med en LEAPS-ekspert.

Nørre Havnegade 43 - 6400 Sønderborg
CVR: 29945179