Værktøjskassen: Næstekærlighed på Sønderskov-Skolen

Hvad er et LEAPS forløb, og hvordan kommer du i gang med projektbaseret læring?

caja.jpg

Kata Fonden har udviklet værktøjskassen LEAPS Pro. Den sikrer, at lærerne kan finde hjælp til at undervise projektbaseret. I værktøjskassen findes Forløbsplanlægningsværktøjet, som består af seks dele. Her præsenteres første del, der handler om forløbsindholdet.

Hvad skal forløbet hedde, hvilken årgang er det til, og over hvor mange uger skal forløbet vare?

Det er grundlæggende spørgsmål, der sætter rammerne og giver svarene for et helt LEAPS forløb.

Svarene kan for eksempel være “Næstekærlighed”, “1. årgang” og “Uge 47-51”. Og “Næstekærlighed” har netop været et forløb på Sønderskov-Skolen i Sønderborg.

- Det er en kæmpe hjælp at have forløbsplanlægningsværktøjet. Det sikrer, at vi får tænkt alle områder ind i vores planlægning. Det giver et godt overblik over processen og hjælper med, at vi kommer sikkert i mål, forklarer Caja Fournaise, der er lærer på Sønderskov-Skolen.

Efter de indledende øvelser udfyldes “Projektoverblik”; hvad kommer eleverne til at gøre, og hvorfor?

I det konkrete eksempel “Næstekærlighed” lyder beskrivelsen:

“Eleverne skal igennem forløbet Næstekærlighed lære om begrebet næstekærlighed i forskellige sammenhænge. Eleverne skal arbejde med Ulandskalenderen, der i år støtter et uddannelsesprojekt i Burkina Faso. Herigennem skal vi arbejde med, hvorfor det er vigtigt at hjælpe hinanden, samt få en viden om Burkina Faso igennem det fantastiske materiale. Eleverne skal endvidere lære om julens traditioner. Vi skal besøge Christians Kirke og lære om næstekærlighed i kristendommen. Eleverne skal endvidere synge til skolens juleafslutning i kirken. De to sange har et kærligheds-budskab. I dette projekt vil vi primært arbejde med det 3. og 4. verdensmål. Her bevidstgøres eleverne om vigtigheden af kvalitets uddannelse, trivsel og sundhed”.

LEAPS Pro og forløbsindholdet sikrer dermed, at forløbet indeholder alt fra kristendom, matematik, læsning og geografi og overholder de gældende læringsmål.

De fem andre elementer i forløbsplanlægningsværktøjet handler om læringsmål, produktplanlægning, forløbskalender, forløbsbeskrivelse og en tjekliste. De andre elementer dykker vi ned på et senere tidspunkt.

Sønderskov-Skolen er første skole i LEAPS initiativet. Caja Fournaise er begejstret for forløbsplanlægningsværktøjet, men savner dog et ekstra felt, der sikrer, at den daglige bevægelse inddrages i planlægningen af forløbet.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg