Baglæns planlægning af produkter

”Planlægningsdokumenterne” skaber overblik og sikrer at alle delmål nås i projekterne, fortæller Stian Rasmussen, projektleder i Kata Fonden, som har været med i flere LEAPS forløb på Kvaglundskolen i Esbjerg.

Planlægsningsdok1.jpeg
Planlægsningsdok1.jpeg

”Planlægningsdokumenterne” er en samling på 6 dokumenter, og som navnet fortæller, bruges de i planlægningsfasen op til et LEAPS forløb. Et overblik over disse ses i denne fil: download af ”Planlægningsdokumenter – overblik”:

Planlægningsdokumenter - overblikPlanlægningsdokument nr. 1, som blev beskrevet i nyhedsbrev #3, giver et overblik over forløbets indhold, med særligt fokus på de elementer der kendetegner et LEAPS forløb. Det er elementer som ”Engagerende spørgsmål”, ”Kick-off”, ”Elevskabte produkter”, ”Udkast og respons” og ”Fremvisning”. Herudover er der refleksion over læringsmål og inddragelse af lokalsamfundet samt fokus på Deeper Learning skills.
Et LEAPS forløb arbejder altid med et tilblivelsen af et produkt som omdrejningspunkt for det faglige indhold. Planlægningsdokument nr. 2 har fokus på læringsmål for produktet.

Her forholder teamet som planlægger forløbet, sig til læringsmål for det færdige produkt og hvilke aktiviteter og eventuelle inklusionstiltag det kræver for at nå i mål.
”Når teamet sidder og planlægger læringsmål for elevernes produkter, er det som om de arbejder baglæns. Og det er fedt, for de starter med slutmålet og nedbryder det til forskellige delmål, som de så kobler med relevante aktiviteter og inklusionstiltag. Og så har de lige pludselig et fantastisk overblik over hvilket fagligt indhold og mål der indgår i arbejdet med produktet”, fortæller Stian Rasmussen om brugen af læringsmålsdokumentet.

De efterfølgende Planlægningsdokumenter bygger videre herpå, og sætter tidspunkter på de forskellige aktiviteter, så indholdet stille og roligt samles til et overskueligt og realiserbart forløb som giver maksimalt fokus på elevernes engagement og læring. Det er netop dét, der er Planlægningsdokumenternes styrke, at de hver især er enkle og lette at gå til, og i sammenhæng sikrer, at teamet får alle områder for LEAPS forløbet dækket og i fællesskabet foretaget de nødvendige refleksioner med eleverne som udgangspunkt.
Vi glæder os til at præsentere yderligere Planlægningsdokumenter i næste nyhedsbrev.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg