Hvordan realiseres LEAPS?

Samarbejdet mellem skolerne, kommunerne og Kata Fonden sikrer, at skolerne, undervisningen og selve LEAPS konceptet løbende udvikles, og at flere elever når de ønskede mål.

Child recicling.jpg

Konceptet indeholder en rig mangfoldighed af ny pædagogisk og didaktisk praksis, nye vurderings- og evalueringsformer, nye samarbejdsformer og nye skolestrukturer.

Den nye praksis bygger på lærernes kompetence, engagement, professionalisme og ansvar. Lærerne skal lære nyt, udvikle deres praksis og samarbejde på nye måder. Det kræver en vedholdende og bevidst, flerårig ledelsesindsats at realisere konceptet.

En LEAPS skole realiserer konceptet gradvist gennem en flerårig udviklingsproces med assistance fra Kata Fonden. LEAPS konceptelementerne hjælper skolerne med at udvikle nye rammer og strukturer, der støtter udviklingen frem mod den ønskede virkning. Skolen starter med et træningsår, hvorefter den nye praksis gradvis introduceres og tilpasses over en tre-årig periode.

Ændringen af skolen fra en almindelig grundskole til en LEAPS skole tager udgangspunkt i Kata Fondens konceptbeskrivelse, som er under konstant udvikling. Konceptet bygger på erfaringer med projektbaseret læring fra USA og England, men videreudvikles i samarbejde med de danske skoler og praktikere.

Konceptet tilpasses til de forhold, der er på den enkelte skole. Vi lærer løbende af vores fælles arbejde, og konceptet udvikles deraf. Tilpasningerne beriger konceptet og gør det tilpasningsdygtigt til lokale forhold på flere skoler over hele landet.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg