Er LEAPS anderledes?

LEAPS skolerne arbejder hen mod, at al undervisning er indlejret i autentiske projekter, og at eleverne engageres i deres egen læring gennem inddragende evaluering og feedback.

LE Fuf8d.jpg

Naturfagene (science) indgår i projekterne på lige fod med skolens øvrige fag. Alle projekter munder ud i fremvisning af elevprodukter for et autentisk publikum.

Eleverne lærer med hoved, hånd og hjerte, at deres engagerede indsats og samarbejde fører til resultater, de kan være stolte af. Lærerne arbejder tæt sammen om projekternes tværfaglige indhold, og hele skolens kultur er orienteret mod læring, mental vækst og kompetenceudvikling.

En LEAPS skole indrettes efter, hvordan børn lærer bedst.

LEAPS konceptet bygger videre på den seneste folkeskolereform. Herudover fordrer LEAPS tilgangen forskellige tilpasninger og understøttende aktiviteter for at kunne fungere. Den væsentligste ændring er at projekterne er omdrejningspunktet for læringen. Dette reflekteres i en projektkalender for året som erstatning for det traditionelle skoleskema. Der sættes tid af til tværgående lærersamarbejde, der kan facilitere de tværgående projekter. Der arbejdes med årgangsprojekter. Skolernes fysiske rammer forberedes, således projekterne kan fremvises professionelt. Skolernes elever evaluerer deres egen læring, så deres evaluering bliver fremadrettet og kan bruges aktivt i de næste projekter.

LEAPS projektet tager udgangspunkt i, at eksisterende skoler skal ændre deres praksis. Et betydeligt element i projektet er erfaringsopbygning omkring gennemførelse af en langsigtet, bæredygtig praksisændring.

OM LEAPS-PROJEKTET

  • LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science. LEAPS initiativet lægger vægt på, at fire skoler udvikler sig til modelskoler.
  • Målet er, at der skal skabes en mere engagerende form for læring, hvor fagene i højere grad integreres og læringsformen er projektbaseret.
  • I LEAPS pædagogikken lærer børnene at arbejde systematisk med projekter; en arbejdsform som også kendes fra universiteter, samt offentlige og private virksomheder.
  • LEAPS initiativet støttes af fire af Danmarks største fonde, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond, samt Fremstillingsindustrien.
  • Den almennyttige fond Kata Fonden understøtter processen på de fire udvalgte skoler.
  • Initiativet har modtaget 32,6 mio. kr. fra de fire fonde og Foreningen for Fremstillingsindustrien.
  • De deltagende kommuner investerer ligeledes ressourcer i skolernes omstillingsproces.
  • Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen på Herredsåsen i Kalundborg og Herfølge Skole i Køge er med i LEAPS initiativet. 

 

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg