Baggrund for LEAPS

Læring. Engagement. Autentiske projekter. Science. Udvikling af fire nye modelskoler.

COLOURBOX8757978.jpg

Den almennyttige fond, Kata Fonden, har taget initiativ til LEAPS, der henvender sig til grundskolen.

Projektet skal, i samarbejde med fire kommuner over seks år, udvikle en engagerende læringsform, hvor naturfagene integreres med alle fag gennem en projektbaseret og anvendelsesorienteret undervisning.

De fire skoler er Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg, Skolen på Herredsåsen i Kalundborg og Herfølge Skole i Køge. 

LEAPS skoler søger at styrke børn og unges naturfaglige og tværfaglige kompetencer såsom problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation.

Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden, samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler.

Projektet støttes af en række af Danmarks største fonde, Novo Nordisk FondenLundbeckfondenVillum FondenBitten & Mads Clausens Fond og Foreningen for Fremstillingsindustrien.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg